18.06.2024 ob 16:03
Deli članek
Svetovanje o  koriščenju subvencij za obnovljive vire energije

Borzen točka/ Foto: Andraž Purg

Celje (MOREL)- S predstavitvenim dogodkom v Celjskem domu je dopoldan uradno zaživela kontaktna točka Borzen, ki je namenjena svetovanju podjetjem, organizacijam in občanom pri koriščenju subvencij za obnovljive vire energije (OVE). Kontaktna točka bo delovala v stavbi Celjskega doma, na Razlagovi ulici 1. Odprtje sta pospremila župan Mestne občine Celje Matija Kovač in vodja službe za OVE v družbi Borzen Iztok Gornjak.

Kot je povedal župan, gre za lepo priložnost na poti skupnih prizadevanj države in lokalne skupnosti pri investicijah zelenega prehoda in pri trajnostnem upravljanju z energetskimi viri. Izrazil je zadovoljstvo, da se Borzenova kontaktna točka pridružuje že obstoječi pisarni Eko sklada, da bosta skupaj na voljo gospodarstvu in občanom za svetovanje pri vlaganju v obnovljive vire energije in druge trajnostne vire. »Glede na podnebne spremembe in geopolitično situacijo v svetu je nujen pospešen prehod od fosilnih goriv k trajnostnim virom. Menim, da v Celju tem korakom kar dobro sledimo, ostaja pa še veliko izzivov. Želimo si uspešnega prehoda na tistih področjih, kjer je to najbolj potrebno z vidika ekonomičnosti in trajnostnega upravljanja z mestom. Za nas so ključne prioritete rešitve, ki jih lahko ponudimo na področju bivanja občanov, trajnostne mobilnosti in za aktivnosti gospodarskih in javnih subjektov. Naše aktivnosti gredo v smeri, da smo v stiku z vsemi spodbudami, ki jih država omogoča na področju trajnostnih virov energije. Prejšnji teden smo oddali prijavo za nakup novih električnih avtobusov za mestni potniški promet Celebus, Centralka in Kolesce pa sta že uveljavljena stebra mobilnosti v mestu. Načrtujemo širjenje sistema daljinskega ogrevanja, ki temelji na termični obdelavi odpadkov, pripravljamo nov sklop javnih objektov za energetsko sanacijo, aprila pa smo v konzorciju več občin oddali obsežen projekt postavitve sončnih elektrarn na strehah naših javnih podjetij. Če bomo na razpisu uspešni, računamo na približno milijon evrov sofinanciranja s strani države, na letni ravni pa bomo s to naložbo prihranili približno 200 tisoč evrov pri stroških energije,« je energetske aktivnosti mesta v svojem nagovoru povzel župan Matija Kovač.

Podjetje Borzen je javno gospodarska služba v stoodstotni lasti države in deluje od leta 2001 kot operater z elektriko, od leta 2009 pa je ključna dejavnost družbe med drugim tudi podeljevanje subvencij oziroma nepovratnih sredstev s področja obnovljivih virov energije. Iztok Gornjak, vodja službe za OVE pri družbi Borzen, je povedal, da so, odkar obstaja njihov Center za podpore OVE, razdelili več kot 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. »To nedvomno dokazuje, da imamo izkušnje z obnovljivimi viri energije. Nastanek kontaktne točke temelji na EU direktivi, ki določa, da mora vsaka država članica vzpostaviti kontaktne točke, ki so eden od instrumentov za povečevanje deleža OVE pri oskrbi z energijo. Kontaktna točka omogoča brezplačno strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam, usmerja investitorje, jim svetuje in jih usmerja v postopkih. Veseli me, da se je tudi Mestna občina Celje odločila za vzpostavitev kontaktne točke in se tako pridružila še nekaterim drugim večjim občinam po Sloveniji,« je povedal predstavnik Borzena in ob tem predstavil nekatera aktualne razpise s področja obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.

V kontaktni točki v Celju bosta sicer delala dva svetovalca. Župan je ob odprtju kontaktne točke predstavniku Borzena podaril celjsko zastavo. Popoldan, ob 16.15, pripravljamo še dogodek za občane, na katerem bodo ob predstavitvi kontaktne točke in razpisov Borzena obiskovalci lahko prisluhnili tudi dvema predavanjema: Kako znižati stroške elektrike po uvedbi nove omrežnine in Učinkovita raba energije v gospodinjstvih. To je sporočil Robert Gorjanc iz kabineta celjskega župana. (konec)