30.11.2023 ob 22:35
Deli članek
Tehnika ni  naklonjena poslancem in poslankam

Poslanci bi imeli prvinsko tehniko glasovanja

Ljubljana (MOREL)- Na 64. seji Kolegija predsednice državnega zbora je bil sprejet  sklep, ki je strokovni službi državnega zbora, pristojni za razvoj informacijskega sistema, naložil, da do 30. novembra 2023 pripravi pisno poročilo glede delovanja glasovalne naprave pri 5. točki dnevnega reda 14. redne seje državnega zbora, natančneje pri glasovanju o amandmaju poslanske skupine SDS in poslanske skupine NSi k 64. členu predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, ki je potekalo 22. novembra 2023 ob 21:28:47.
Strokovna služba (Informacijski sektor) in zunanji izvajalec sta do navedenega roka pripravila poročilo o dogajanju pri glasovanju na 14. seji državnega zbora RS, dne 22. 11. 2023, in predlog ukrepov, iz katerega je razvidno, da so se nemudoma po izvedbi glasovanja, 22. novembra 2023 ob 21:28:47, pri katerem so poslanke in poslanci izrazili dvom o pravilnosti glasovanja, začele izvajati dejavnosti, ki so običajne v primerih nedelovanja ali sumov o pravilnem delovanju glasovalnega sistema.
Kot kažejo  analize, je bilo med tem konkretnim glasovanjem zabeleženih več sprememb statusa identifikacijskih kartic posameznih poslancev, kar je najverjetneje povzročilo motnje v delovanju glasovalnega sistema.
Po doslej zbranih podatkih je strojna in programska oprema glasovalne aktivnosti ob konkretnem glasovanju sicer zabeležila, vendar niso bili pravočasno (do izteka časovnega okvira glasovanja) obdelani in posredovani v jedrni del konferenčnega glasovalnega sistema. Posledica tega je bila, da je bil javno objavljen (na ekranih v veliki dvorani Državnega zbora) vmesni (in ne končni) rezultat glasovanja.
Glede dogajanja med predmetnim glasovanjem je bilo ugotovljeno tudi, da člani PS Svoboda (11 poslank in poslancev) in PS SD (3 poslanke in poslanci), katerih glasovanja niso bila zabeležena v objavljenem rezultatu predmetnega glasovanja, med samim glasovanjem niso vstavljali in/ali umikali identifikacijskih kartic.
Glasovanje o omenjenem amandmaju je bilo v nadaljevanju 14. redne seje Državnega zbora, 24. novembra 2023, ponovljeno.
Kot je na seji pred ponovnim glasovanjem uvodoma pojasnila predsednica Državnega zbora, je odločitev o ponovitvi glasovanja sprejela na osnovi informacije, ki je bila s strani Informacijskega sektorja podana na posvetu vodij poslanskih skupin in mnenja Zakonodajno pravne službe. 
Po informaciji Informacijskega sektorja naj bi prišlo do neskladja med javno objavljenimi in končnimi rezultati tega konkretnega glasovanja, posledica katerega je bila, da javno objavljeni podatki glasovanja o omenjenem amandmaju (na seji 22. novembra 2023) niso odražali prave volje poslank in poslancev.
Pravno podlago za ponovno glasovanje je predstavljal dogovor o vodenju sej, ki je bil v Državnem zboru sprejet leta 2004 in je že sestavni del parlamentarne prakse, da se v primeru, kadar glasovalna naprava ne deluje, glasovanje ponovi. Da omenjeni dogovor predstavlja ustrezno pravno podlago za ponovitev glasovanja, je menila tudi Zakonodajno pravna služba, ki je to stališče podala ustno na predhodnem delovnem posvetu z vodji poslanskih skupin.
Strokovne službe so v zvezi z navedenimi pomanjkljivostmi v delovanju glasovalnega sistema, ki jih povzema Poročilo, že zaprosile za dodatne informacije tudi zastopnika proizvajalca strojne in programske opreme, prav tako pa so prošnjo za povratno informacijo glede uporabe te opreme v posameznih evropskih parlamentih naslovile tudi na Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo.
Da do takšnih situacij v prihodnje ne bi prihajalo, Poročilo v zaključku predlaga tudi nekaj ukrepov, med njimi možnost podaljšanja časa od obvestila o zaključku glasovanja, do objave podatkov o rezultatu glasovanja.
Poročilo bo dostopno potem, ko se bodo z njim seznanili poslanke in poslanci.
Uporabne povezave:
Povezava na 64. sejo kolegija predsednice Državnega zbora, 28. novembra 2023:
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca?mandat=IX&type=magdt&uid=DF9AB7AA0DF0BC76C1258A75006CAD3D
Povezava na magnetogram redne seje Državnega zbora, 22. novembra 2023:
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca?mandat=IX&type=mag&uid=5A4BD9AE0418E0C0C1258A6F002F7A55
Povezava na magnetogram seje Državnega zbora, 24. novembra 2023:
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca?mandat=IX&type=mag&uid=F4337D50334221FBC1258A710033E7BD

To so sporočili iz državnega zbora. (konec)