28.06.2022 ob 21:10
Deli članek
Vladna rdeča luč spremembam zakona o varstvu javnega reda in miru

Ljubljana (MOREL)- Vlada  je sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru in ga pošlje državnemu zboru.
Vlada predloga skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem ne podpira, saj uvaja parcialne rešitve, ki rušijo sistematiko veljavnega zakona. Spremembe tudi niso bile usklajene s ključnimi deležniki, kar kaže na pomanjkljivost strokovne podkrepitve predlaganih rešitev, s tem pa posledično tudi na njihovo neustreznost. Predlog zakona večji del vsebuje spremembe in dopolnitve, ki so bile v državnem zboru že zavrnjene.
S predlogom zakona se nesistemsko ureja stanje na področju javnega reda in miru, s čimer se posledično ne zagotavlja njegovega zanesljivega varovanja z namenom uresničevanja pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot temeljne človekove vrednote in ustavne pravice, ki jo določa 34. člen Ustave RS.
Pristojno resorno ministrstvo bo pripravilo celovite ustrezne normativne rešitve v novem predlogu Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga bo vlada nato predložila v obravnavo državnemu zboru. (konec)