23.02.2024 ob 21:00
Deli članek
Vse odločitve temeljijo na strokovnih mnenjih

Državni sekretar Boštjan Šefic je v Celju nadaljeval pogovore z lastniki objektov predvidenih za morebitno odstranitev/Fotp MO Celje

Ljubljana (MOREL)- Državni sekretar in vodja službe vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je danes v Celju s sodelavci in strokovnjaki državne tehnične pisarne nadaljeval pogovore z lastniki objektov predvidenih za morebitno odstranitev. V izjavi za medije je državni sekretar Šefic današnje pogovore, tako kot tudi vse predhodne v zadnjem mesecu in pol, ocenil za konstruktivne in odprte. Z lastniki objektov so v pogovorih spregovorili o zelo konkretnih vprašanjih in v dialogu, v večini primerov, našli tudi rešitve. Izrazil je obžalovanje, da sta se dva lastnika opravičila, ker selitvi nasprotujeta, saj bi jim v individualnem pogovoru lahko podali dodatne informacije in pojasnili nekatere konkretne okoliščine. Kljub temu bomo ponovno stopili z njimi v stik, ko bo vladna služba prejela strokovno mnenje za omenjena objekta.

Poudaril je, da si z vsemi, kjer bo na podlagi strokovnega mnenja in nato s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, želijo doseči dogovor. V kolikor pa bo država na temelju strokovnih podlag ocenila, da je odstranitev nujno potrebna, je možna razlastitev, zakon to možnost dopušča. A je izpostavil, da večina lastnikov situacijo razume in je pripravljena sodelovati.

Vodja službe in državni sekretar Šefic je dejal, da večina lastnikov, po do sedaj opravljenih razgovorih, razmišlja predvsem o nadomestitveni gradnji ali pa odškodnini. Ponovno je pojasnil, da bodo vse odločitve sprejete na podlagi strokovnih mnenj in odločitev. Že večkrat je tudi poudaril, da se vsi, ki delajo na projektu poplavne obnove zavedajo položaja ljudi, ki so jih prizadele poplave. Zato so se tudi prvič odločili za individualne pogovore, kjer se v dialogu z ljudmi posvečajo reševanju njihovih izzivov in potreb. To so sporočili iz vladnega urada  za komuniciranje. (konec)