28.03.2024 ob 22:57
Deli članek
Za Celjanje je dražja uporabnina stavbnega zemljišča

Celje (MOREL) – V teh dneh je Finančni urad Celje začel izdajati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2024. Skladno s spremembo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki jo je na decembrski seji potrdil Mestni svet Mestne občine Celje, bo vrednost točke za izračun NUSZ višja za 15 odstotkov.

NUSZ predstavlja pomemben prihodkovni vir v proračunu Mestne občine Celje, ki je ključnega pomena za zagotavljanje visoke kakovosti storitev, nepogrešljivih za kakovostno življenje prebivalcev. Ta sredstva omogočajo izvajanje nalog, kot so redno vzdrževanje in urejanje cest, javnih površin ter obnavljanje ter gradnja šol, vrtcev ter drugih javnih objektov. S tem se zagotavlja varno in udobno okolje za vse občane ter spodbuja trajnostni razvoj in rast občine.

Povišanje vrednosti točke NUSZ pomeni, da bo višina NUSZ, ki se odmerja enkrat letno, višja za 15 %. Za stanovanje v 1. coni v površini 50 m2 to pomeni zvišanje iz 39 EUR na 45 EUR, za hišo v površini 150 m2 v 1. coni pa iz 120 EUR na 135 EUR. V primeru, da so stanovanjske površine v bolj ruralnih delih občine (izven 1. cone), je odmera seveda nižja in bo tudi razlika v odmeri nominalno nižja.

K povišanju vrednosti točke za izračun NUSZ je bila Mestna občina Celje primorana pristopiti iz razloga, ker je bila zadnja uskladitev višine opravljena v letu 2016, pri čemer je stopnja inflacije v tem času po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašala 26 %. Kljub temu so se na Mestni občini Celje odločili, da povišanje vrednosti točke izvedejo v bistveno manjšem odstotku, kot je znašala inflacija v tem obdobju. To je sporočil Alen Obrez iz kabineta celjskega župana. (konec)