02.12.2021 ob 23:41
Deli članek
MARKOVIĆU 30 GODINA ZATVORA

FoNet

BEOGRAD,  (MOREL/FoNet) - Viši sud u Beogradu objavio je danas presudu u ponovljenom suđenju za ubistvo novnara i izdavača Slavka Ćuruvije kojom su Radomir Marković i Milan Radonjić osuđeni na po 30 godina zatvora, dok su Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na 20 godina zatvora, a osuđeni imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Bivši šef Službe državne bezbednosti Srbije Marković je osuđen zbog krivičnog dela teško ubistvo u podstrekavanju, Radonjić, šef beogradskog centra DB, osuđen je zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Romić i Kurak zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Na osnovu odredbe člana 258 stav 4 ZKP, navodi se u saopštenju Višeg suda, oštećena Jelena Ćuruvija-Đurica i oštećeni Rade Ćuruvija upućuju se na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahteva.

Marković, Radonjić, Kurak i Romić treba da plate troškove krivičnog postupka po pravnosnažnosti presude, čiju će visinu sud utvrditi posebnim rešenjem, u roku od 15 dana po pravnosnažnosti istog rešenja, pod pretnjom prinudnog izvršenja, a da u roku od 15  dana po pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja plate na ime paušala iznos od po 20.000 dinara, kaže se u saopštenju.

Prema Radonjiću i Romiću, rešenjem suda produžena je mera zabrane napuštanja stana, bez odobrenja suda, uz primenu elektronskog nadzora.

Ta mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljenih na izdržavanje krivične sankcije, koja se sastoji u lišenju slobode.

Prilikom ove odluke stranke i branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu. (kraj)