13.05.2019 ob 20:32
Deli članek

Ljubljana, 13. maj 2019 (MOREL)- Pomemben kazalnik digitalizacije družbe je razvitost storitev e-uprave. E-uprava naj bi napravila javno upravo prijaznejšo in učinkovitejšo, čim bolj naj bi zmanjšala birokracijo in omogočila izvajanje postopkov  prek interneta. Spletne strani javnih ustanov je v 2018 uporabljalo (v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem) 54 % oseb, starih 16–74 let. 49 % jih je pridobivalo informacije na spletnih straneh javnih ustanov, 28 % jih je pridobivalo ali prenašalo obrazce, 19 % jih je oddalo elektronske obrazce. 
Uradni obrazec je v letu 2018 (v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem) oddalo v elektronski obliki 56 % vseh 16–74-letnikov od tistih, ki so odgovorili, da so v letu 2018 morali oddati kakšen uradni obrazec. Preostalih 44 % 16–74-letnikov, ki tega niso naredili, pa je za to navedlo naslednje razloge (navedli so lahko več razlogov): 33 % jih je odgovorilo, da ni bilo na voljo ustrezne spletne storitve za oddajo elektronskih  obrazcev; 18 % jih je imelo pomisleke glede zaščite in varnosti osebnih podatkov; 11 % jih ni imelo ustreznih veščin ali znanj; 7 % jih je povedalo, da je elektronski obrazec oddal v njihovem imenu nekdo drug; 38 % vprašanih je navedlo druge razloge. To so sporočili iz SURS. (konec)