09.08.2021 ob 21:28
Deli članek
Koliko mladih se ne izobražuje?

Ljubljana (MOREL)- Večina mladih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 24 let, je vključenih v izobraževanje. V 2020 je bilo v Sloveniji v tej starostni skupini 4,1 % takih, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli dokončano največ osnovno šolo in niso bili vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Manjši delež takih oseb v EU-27 je bil v 2020 le na Hrvaškem (2,2 %) in v Grčiji (3,8 %). Povprečje teh v EU-27 je bilo 9,9 %. To so ugotovili na SURS. (konec)