01.10.2021 ob 12:59
Deli članek
Med srednješolskim učnim osebjem 34 odstotkov učiteljev

Ljubljana (MOREL)- V srednjih šolah je v šolskem letu 2020/21 poučevalo 6.336 učiteljev in učiteljic (prvih je bilo 34,2 %, drugih 65,8 %). Njihovo število se je glede na prejšnje leto povečalo za 0,7 %, saj je bilo večje tudi število dijakov in dijakinj. En učitelj/učiteljica je v tem šolskem letu učila povprečno 10,2 dijaka oz. dijakinje.

Učitelji/učiteljice v javnih srednjih šolah so bili velika večina vseh (95,5 %), ki so poučevali v srednjih šolah za mladino in odrasle.

V študijskem letu 2020/21 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.669 strokovnih delavcev, kar je za 1,6 % manj kot v prejšnjem študijskem letu.

Moških je bilo nekoliko več (53,3 %) kot žensk (46,7 %). Po stopnji izobrazbe so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom pedagoškega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 81,8 % zaposlenih, med ženskami pa 72,3 %. To so sporočili iz SURS. (konec)