17.05.2006 ob 11:02
Deli članek
Z akcijo Mini olimpijada z Lumpijem želijo organizatorji otrokom in njihovim staršem ponuditi kakovostno možnost preživljanja prostega časa in druženja, športno udejstvovanje otrok, povezovanje otrok in staršev s športnimi društvi, spoznavanje ter zabavo. »Otroci imajo izven pouka, ob vikendih in med počitnicami veliko prostega časa. Velikokrat ga izrabijo na nepravi način, kar slabo vpliva na njihov celostni razvoj. Pomembno je predvsem to, da se otrokom in njihovim staršem ponudi dovolj možnosti, da prosti čas kakovostno preživijo«. Otroci se bodo na prireditvah lahko pomerili večinoma v treh različnih športnih panogah, teku na 300 metrov, peteroskoku in v igri med štirimi ognji. Ob tem bo Slovenska olimpijska akademija pripravila posebni olimpijski kviz, kjer se bodo otroci, njihovi starši ter spremljevalci lahko seznanili z zgodovino olimpizma, vrednotami in Fair playem.(konec)