01.06.2021 ob 09:06
Deli članek
Podatki mobilnih operaterjev o uporabi mobilnih telefonskih omrežij so lahko v pomoč statistiki turizma


Ljubljana (MOREL)- Uporaba mobilnih telefonov je postala množična. Podatki o tujih potnikih, zbrani v obdobjih julij–avgust 2020 in september–oktober 2020, kažejo, da je 73 % vseh tujih potnikov med potovanjem po Sloveniji uporabljalo tudi mobilna telefonska omrežja. Podatki o gostovanju tujih uporabnikov v slovenskih mobilnih omrežjih nam nudijo dodatne informacije o uporabnikih omrežij. Iz teh podatkov lahko izvemo, iz katerih držav prihajajo tuji potniki in koliko časa se zadržujejo v Sloveniji.

Tuji potniki so lahko tranzitni potniki (tranzitniki) ali enodnevni obiskovalci (izletniki). Na podlagi podatkov mobilnih operaterjev jih lahko razvrstimo v skupine glede na dolžino njihovega obiska ali pa glede na dolžino njihovega gostovanja v slovenskih mobilnih omrežjih. Ne moremo pa iz teh podatkov izvedeti kaj več, npr. o razlogih njihovega obiska, izdatkih, ki so jih imeli v času potovanja, ali drugih podrobnosti o njihovem obisku. Te podatke skušamo ovrednotiti tako, da jih povezujemo z drugimi viri podatkov o potovanju tujih potnikov.  To so sporočili iz SURS. (konec)