04.12.2021 ob 16:12
Deli članek
Spletne strani javnih ustanov uporabljalo za zasebne namene 69 % oseb

Ljubljana (MOREL)- V 1. četrtletju 2021 je 69 odstotkov 16–74-letnikov odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih uporabljali spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov in 38 odstotkov jih je po tej poti izpolnilo in oddalo vsaj en uradni elektronski obrazec, to je 87 odstotkov več kot v istem obdobju v 2019, pred epidemijo covida-19.

V 1. četrtletju 2021 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 89 % uporabnikov interneta. V zadnjih 12 mesecih je bilo takih 90 % (v 2020: 88 %). Odstotek uporabnikov interneta je bil v zadnjih 12 mesecih najvišji med 35–44-letniki (99 %), sledili so 16–24-letniki (98 %), 25–34-letniki in 45–54-letniki (97 %), 55–64-letniki (84 %) in 65–74-letniki (64 %).

57 % jih je po omenjenih spletnih poteh v navedenem obdobju iskalo ali pridobilo informacije, 32 % jih je pridobilo ali natisnilo uradne obrazce, 26 % jih je vpogledalo lastne osebne podatke, ki jih o njih hranijo javne ustanove, in 38 % jih je izpolnilo in oddalo vsaj en elektronski obrazec.

Epidemija covida-19 ni spremenila le našega komuniciranja in nakupovalnih navad, ampak tudi naše stike z javno upravo. V 2019, torej pred epidemijo covida-19, jih je spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov uporabljalo v istem obdobju 53 %. 45 % jih je iskalo ali pridobilo informacije, 27 % jih je pridobilo ali natisnilo uradne obrazce in 21 % jih je oddalo vsaj en elektronski obrazec. To so sporočili iz SURS. (konec)