17.11.2021 ob 13:55
Deli članek
V Sloveniji je več moških kot žensk

Ljubljana (MOREL)- 19. november se kot mednarodni dan moških zaznamuje od leta 1999. Na ta dan se z večjo pozornostjo kot sicer razmišlja o zdravju moških, o izboljšanju odnosov med spoloma, o pomembnosti vloge moških in njihovega prispevka k družbi, v družini, v zakonu ter pri vzgoji in osebnostnem razvoju otrok. Letos smo med drugim pogledali, v čem in koliko se moški del prebivalstva Slovenije razlikuje od povprečja v celotni Evropski uniji.

V Sloveniji živi 2.107.000 prebivalcev: 1.058.000 moških in 1.049.000 žensk. V celotni EU je bilo v 2020 na 100 moških povprečno 104,7 ženske, medtem ko je bila Slovenija ena od štirih članic, v katerih je bilo žensk manj kot moških (99,4 ženske na 100 moških). Preostale tri so bile Švedska, Luksemburg in Malta in v teh je bil delež žensk še nižji kot v Sloveniji. Za vse štiri omenjene države je značilna visoka stopnja priseljevanja delavcev, ki so večinoma moški.

Povprečna starost moških v Sloveniji je v prvem polletju 2021 bila 42 let. Njihovo najpogostejše ime je bilo Franc, največ novorojenih dečkov pa je že 21. leto zapored dobilo ime Luka. Kombinacija imena in priimka Janez Novak, ki ga v Sloveniji pogosto uporabljamo kot generično osebno ime, se v Sloveniji med moškimi uvršča po pogostnosti na tretje mesto, za Jožefom Horvatom in Francem Novakom. To so sporočili iz SURS. (konec)