01.06.2021 ob 23:09
Deli članek
Začasno zaustavili projekt izgradnje kolesarskih povezav

Celje (MOREL) – Drevesa so pljuča mesta, zato na Mestni občini Celje z veliko mero odgovornosti skrbijo zanje. Vsako leto na različnih koncih mesta sadijo različne vrste dreves, odstranjujemo pa samo tista, ki so prhla in bi lahko bila nevarna za mimoidoče. Da bi zaščitili breze, ki rastejo na Savinjskem nabrežju, so na tem odseku začasno zaustavili projekt izgradnje kolesarskih povezav.  

Če bi ob brezah povečali odprtine, le - te pa obdali s kockami, bi izgubili pohodno površino za pešce, če pa bi položili pohodne rešetke, bi se lahko breze posušile, ker so že stare in občutljive.

Prepričani so, da bo arboristka s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami našla najboljšo možno rešitev. Breze želijo ohraniti, hkrati pa zagotoviti takšno rastno okolje, da jih bodo lahko čez leta, ko se bo njihovo življenjsko obdobje izteklo, brez težav zamenjali z novimi drevesi.

Projekt kolesarskih povezav, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, ne zajema ureditve zunanje podobe in postavitve nove javne razsvetljave. Ker so svetilke na tem delu ulice že dotrajane in vizualno neustrezne, so naročili nove, s čimer so se strinjali tudi na celjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Projekt ureditve kolesarske povezave na tem območju bo po dokončanju del usklajen s projektom predvidene prenove Slomškovega trga, Razlagove ulice in Savinjskega nabrežja, h kateri namerava Mestna občina Celje pristopiti v prvi naslednji fazi celovite obnove mestne infrastrukture. To je sporočila Mojca Grušovnik Andrić iz kabineta celjskega župana. (konec)