15.07.2022 ob 19:53
Deli članek
Selitveni prirast pozitiven

Ljubljana (MOREL)- V Slovenijo se je lani priselilo 23.624 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 21.144. V primerjavi z letom 2020 se je število priselitev zmanjšalo za več kot tretjino (35 %), število odselitev pa povečalo za skoraj petino (19 %). Selitveni prirast je bil v 2021 najnižji po letu 2017: priselilo se je 2.480 prebivalcev več, kot se jih je odselilo.
Priselilo se je 3.962 državljanov Slovenije ali dve tretjini manj kot v letu 2020, ko je bilo veliko število priseljenih predvsem posledica administrativne spremembe. Odselilo pa se je 5.821 slovenskih državljanov ali približno enako v primerjavi z letom prej.
Selitveni prirast tujih državljanov je bil že triindvajseto leto zapored pozitiven, a najnižji po letu 2011: v letu 2021 se jih je v Slovenijo priselilo 4.339 več, kot se jih je iz nje odselilo.
Najpogostejši državi prejšnjega prebivališča priseljenih slovenskih državljanov sta bili Nemčija in Avstrija (za 22 oz. 19 %), sledili pa so Švica, Združeno kraljestvo in Hrvaška.
Največ tujcev se je v Slovenijo priselilo iz Bosne in Hercegovine (43 % vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih pa so bile države prejšnjega prebivališča še Kosovo, Srbija, Severna Makedonija in Hrvaška. To so sporočili iz SURS. (konec)