23.02.2022 ob 18:47
Deli članek
25 milijonov ljudi je v položaju prisilnega dela

Ljubljana (MOREL)-  Komisija danes predstavlja sporočilo o dostojnem delu po vsem svetu. V središču teh prizadevanj je odprava dela otrok in prisilnega dela. Najnovejši podatki kažejo, da je 160 milijonov otrok – vsak deseti na svetu – vključenih v delo otrok, 25 milijonov ljudi pa je v položaju prisilnega dela.

Komisija v okviru tega celovitega pristopa pripravlja nov zakonodajni instrument za učinkovito prepoved vstopa izdelkov, narejenih s prisilnim delom, na trg EU. Ta instrument bo zajemal blago, proizvedeno v EU in zunaj nje, prepoved pa bo spremljal zanesljiv okvir za izvrševanje.

EU bo okrepila ukrepe na podlagi štirih elementov univerzalnega koncepta dostojnega dela, ki ga je razvila Mednarodna organizacija dela in se odraža v ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov: spodbujanje zaposlovanja, standardi in pravice pri delu, vključno z odpravo prisilnega dela in dela otrok, socialna zaščita ter socialni dialog in tristranskost. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)