06.12.2021 ob 15:12
Deli članek
Države bodo lahko jamčile za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je sprejela revidirano sporočilo o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov. V njem je določila pravila za zagotovitev, da državna podpora za izvozne kredite ne bo izkrivljala konkurence med zasebnimi in javnimi ali javno podprtimi zavarovatelji izvoznih kreditov, vzpostavili pa se bodo tudi enaki konkurenčni pogoji za izvoznike v različnih državah članicah. Revidirano sporočilo se bo uporabljalo od 1. januarja 2022.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence, je povedala: »Revidirano sporočilo o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov vključuje ciljno usmerjene prilagoditve, da se državam članicam omogoči, da evropskim izvoznikom zagotovijo javno zavarovanje, kadar trg tega ne omogoča. To je rezultat temeljite analize delovanja naših pravil v praksi.«

Izvozni krediti tujim kupcem blaga in storitev omogočajo odlog plačila, ki za prodajalce pomeni kreditno tveganje, zato se proti njemu zavarujejo (zavarovanje izvoznih kreditov). To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)