18.01.2022 ob 17:27
Deli članek
EU krepi evropsko razsežnost v visokem šolstvu

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je sprejela nove ukrepe za krepitev evropske razsežnosti v visokem šolstvu. Danes sprejeti pobudi, evropska strategija o univerzah in predlog za priporočilo Sveta o vzpostavljanju povezav za učinkovito evropsko sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, bosta podpirali univerze pri oblikovanju trajnostnega in odpornega gospodarstva ter bolj zelene, vključujoče in digitalne Evrope.

Evropsko razsežnost v visokem šolstvu in raziskavah bodo do sredine leta 2024 podprle štiri vodilne pobude, s katerimi bi k sodelovanju pritegnili 60 evropskih univerz z več kot 500 visokošolskimi ustanovami. Okvirni proračun programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 znaša 1,1 milijarde evrov. Komisija si bo prizadevala za pridobitev pravnega statusa zavezništev med visokošolskimi ustanovami, da bodo lahko v okviru programa združevale vire, zmogljivosti in prednosti. Načrt vključuje tudi uvedbo skupne evropske diplome za priznavanje nadnacionalnih visokošolskih kvalifikacij ter krepitev evropske študentske izkaznice. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)