05.07.2021 ob 18:32
Deli članek
Eurobarometer: podnebne spremembe najresnejši svetovni problem

Frans Timmermans

Bruselj (MOREL)- Kar 93 odstotkov vprašanih na ravni EU27 meni, da so podnebne spremembe resen problem (v Sloveniji 92 odstotkov), 78 odstotkov pa podnebne spremembe vidi kot zelo resen problem (V Sloveniji 77 odstotkov). Na vprašanje, kateri je najresnejši svetovni problem, je na ravni EU27 več kot četrtina (29 odstotkov) izbrala bodisi podnebne spremembe (18 odstotkov) bodisi degradacijo narave (7 odstotkov) oziroma z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave (4 odstotke). V Sloveniji je podnebne spremembe izbralo 11 odstotkov vprašanih, degradacijo narave 16 odstotkov vprašanih in z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave 7 odstotkov vprašanih.

Kar zadeva odziv politike, se devet od desetih Evropejcev in Evropejk (90 %) strinja, da bi bilo treba emisije toplogrednih plinov čim bolj zmanjšati, preostale emisije pa izravnati, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna (v Sloveniji 89 %). Skoraj devet od desetih Evropejcev in Evropejk (87 %) meni, da je pomembno, da EU določi ambiciozne cilje za večjo uporabo energije iz obnovljivih virov (v Sloveniji 93 %), in enak odstotek jih tudi meni, da je pomembno, da EU zagotavlja podporo za izboljšanje energijske učinkovitosti (v Sloveniji 92 %).

Izvršni podpredsednik Komisije za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je povedal: «Podpora podnebnim ukrepom ostaja visoka kljub pandemiji in ekonomskim težavam, ki pestijo naše državljane in državljanke. Evropejci in Evropejke se zavedajo dolgoročnih tveganj zaradi podnebne krize in izgube biotske raznovrstnosti, zato od industrije, vlad in Evropske unije pričakujejo ukrepanje. Izsledki te raziskave Eurobarometer so poziv politikom in podjetjem, naj združijo moči, za Evropsko komisijo pa pomenijo dodatno spodbudo za dokončanje zakonodaje ,Pripravljeni na 55ʻ, ki jo bomo predstavili pozneje ta mesec, da zagotovimo uresničitev naših podnebnih ciljev.» To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)