29.11.2021 ob 16:49
Deli članek
Interaktivno spletno mesto za brskanje po preglednicah odpornosti

Maroš Šefčovič

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes vzpostavila interaktivno spletno mesto za brskanje po preglednicah odpornosti, nizu kazalnikov in informacij o odpornosti v državah članicah in državah zunaj EU. Preglednice državam članicam in EU kot celoti pomagajo prepoznati zmogljivosti in ranljivosti pri gospodarskem in družbenem prehodu ob soočanju z izzivi in morebitnimi pretresi. Razvite so bile v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi deležniki ter prvič objavljene v poročilu o strateškem predvidevanju za leto 2020.

Podpredsednik Maroš Šefčovič, pristojen za medinstitucionalne odnose in predvidevanje, je povedal: »Pri preglednicah odpornosti se srečujeta strateško predvidevanje in politika, zato pozivam oblikovalce politik, naj jih kar najbolje izkoristijo. Zagotavljajo dragocen, v prihodnost usmerjen in celosten vpogled v zmogljivosti in ranljivosti. Pomagajo nam lahko pri oblikovanju odločitev na način, ki bo okrepil odpornost v EU in državah članicah. Pomembno je, da bodo preglednice prispevale tudi k merjenju gospodarske in socialne blaginje, saj bodo presegle konvencionalni pristop k BDP.« To sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)