13.10.2021 ob 21:52
Deli članek
Invazivne tujerodne vrste so velik povzročitelj izgube biotske raznovrstnosti v Evropi

Bruselj (MOREL)- Danes je Evropska komisija objavila prvo poročilo o izvajanju uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, katere cilj je zmanjšati grožnjo, ki jo te vrste predstavljajo za domače rastline in živali. Poročilo ugotavlja, da uredba uresničuje svoje cilje, saj so se izboljšali ukrepi za upravljanje, preventiva, izmenjava informacij in ozaveščanje o problemu. Kljub temu pa izvajanje uredbe v nekaterih pogledih predstavlja izziv.

»Invazivne tujerodne vrste so velik povzročitelj izgube biotske raznovrstnosti v Evropi. Današnje poročilo kaže, da ima ukrepanje na ravni EU resnično dodano vrednost. Ta uredba bo še naprej ključno orodje za obravnavanje omenjene grožnje in postavljanje biotske raznovrstnosti na pot okrevanja v okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,« je dejal evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius. 

Predvideno povečanje svetovne trgovine in potovanj naj bi skupaj s podnebnimi spremembami povečalo tveganje za širjenje invazivnih tujerodnih vrst, kot so vodna hijacinta, azijski sršen ali rakun. To lahko povzroči škodljive učinke na biotsko raznovrstnost, ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo. To so sporočili iz predstavništva evropske komsije v Sloveniji. (konec)