15.09.2021 ob 20:30
Deli članek
Izdali za 5 milijard evrov kratkoročnih menic EU

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je danes prek dražbe izdala za 5 milijard evrov kratkoročnih menic EU. Gre za prvo dražbo tovrstnih vrednostnih papirjev, izdala pa je za 3 milijarde evrov 3-mesečnih menic, ki zapadejo 3. decembra letos, in za 2 milijardi evrov 6-mesečnih menic, ki zapadejo 4. marca 2022. Menice EU bodo kotirale na luksemburški borzi za sekundarno trgovanje.

»Prva dražba menic EU je še en mejnik za finančni instrument NextGenerationEU. Komisija ima zdaj na voljo poceni in učinkovito premostitveno finančno rešitev, saj lahko vsak mesec izda menice EU. Program menic EU bo privabil še več vlagateljev na kapitalske trge EU in okrepil mednarodno vlogo evra,« je pojasnil evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn.

Komisija z izdajo kratkoročnih vrednostnih papirjev dopolnjuje svoje izdaje obveznic. Menice EU so eden od ključnih stebrov strategije Komisije za diverzificirano strategijo financiranja. Zagotavljajo dodatno prožnost, ki bo zelo koristna za hitro in ugodno zbiranje sredstev instrumenta NextGenerationEU. To so sporočili iz predstasvništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)