16.11.2021 ob 21:58
Deli članek
Komisija vzpostavila forum Start-up Village

Dubravka Šuica

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je za pridobitev vpogleda v izzive in potencial novoustanovljenih podjetij na podeželju danes vzpostavila forum Start-up Village. V okviru dolgoročne vizije za podeželska območja EU iz junija 2021 in akcijskega načrta komisije za podeželje, letni forum Start-up Village prispeva k spodbujanju raziskav in inovacij v podeželskih skupnostih, ter pomaga graditi bolj inovativno podjetništvo, ki bo privabilo več mladih in nadarjenih ljudi.

 »Današnji zagon foruma Start-up Village pomeni nov začetek za podeželska območja. Odraža pomen, ki ga Evropska komisija namenja podpori podeželskim območjem, saj je demografski prehod najbolj viden ravno v teh območjih. S pomočjo foruma želimo, da najboljši tam tudi ostanejo in skozi rast svojih zagonskih podjetij, kot dolgoročnih gonilnih sil našega gospodarstva, prispevajo k izgradnji blaginje ter hkrati izkoriščajo naravni potencial evropskih podeželskih območij,« je dejala podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica.To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)