10.06.2022 ob 10:45
Deli članek
Ostajajo pomembne pomanjkljivosti v boju proti financiranju terorizma

Strasbourg (MOREL) - Slovenija je zmerno izboljšala svoje ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, kar kaže na napredek pri stopnji skladnosti s standardi FATF (Financial Action Task Force). Pozitivni koraki oblasti so na področju ocenjevanja tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PN/TF) Slovenije pripeljali do nadgradnje Slovenije z »delno skladne« na »večinoma skladno«. Vendar pa še vedno obstajajo precejšnje zakonodajne pomanjkljivosti v zvezi s kriminalizacijo financiranja terorizma. To so ključne točke novega poročila o spremljanju, ki ga je danes objavil organ Sveta Evrope za boj proti pranju denarja MONEYVAL .

Nadgradnja odraža napredek Slovenije pri izvajanju nacionalne ocene tveganja PN/TF in sprejetju nadaljnjih ukrepov. MONEYVAL ugotavlja, da slovenska ocena nacionalnega tveganja zdaj zajema sektorje, kot so virtualna sredstva in delo neprofitnih organizacij; sprejet je nov akcijski načrt za zmanjševanje ugotovljenih tveganj; povečalo se je število zaposlenih v Uradu za boj proti pranju denarja, ki bi lahko bili razporejeni na območja z visokim tveganjem. Zaradi svojih postopkovnih omejitev MONEYVAL ni ocenil stopnje, do katere so bili ti ukrepi učinkovito izvedeni v praksi.

Vendar pa pravni okvir Slovenije še vedno vsebuje bistvene pomanjkljivosti glede kriminalizacije financiranja terorizma. Zato Sloveniji ni uspelo izpolniti splošnega pričakovanja MONEYVAL-a, ki je, da bi morale države večino - če ne vse - odpraviti pomanjkljivosti tehnične skladnosti v treh letih po sprejetju poročila o medsebojni oceni. To poročilo za Slovenijo je bilo sprejeto junija 2017.

V teh okoliščinah se je MONEYVAL odločil za uporabo svojih postopkov za izboljšanje skladnosti (CEP) v zvezi s Slovenijo. Prvi korak v takih postopkih predvideva povabilo generalnega sekretarja Sveta Evrope, da organom države pošlje pismo, v katerem zahteva sprejetje potrebnih korektivnih ukrepov.

Slovenija bo prav tako nadaljevala z okrepljenim spremljanjem in bo še naprej poročala MONEYVAL-u o napredku pri krepitvi izvajanja ukrepov SPN/FT. Slovenija naj bi poročala čez eno leto.

Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – MONEYVAL je stalni nadzorni organ Sveta Evrope, ki mu je zaupana naloga ocenjevanja skladnosti z glavnimi mednarodnimi standardi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. terorizma in učinkovitosti njihovega izvajanja, pa tudi z nalogo, da nacionalnim organom daje priporočila glede potrebnih izboljšav njihovih sistemov.

To je sporočila Tatiana Baeva , tiskovna predstavnica Sveta Evrope. (konec)