28.03.2022 ob 16:03
Deli članek
Podjetniško poslovanje naj bi postalo okoljsko trajnostno.

Bruselj (MOREL)-Danes objavljena raziskava Eurobarometer kaže, da si mala in srednja podjetja v EU (MSP) uspešno prizadevajo, da bi  njihovo poslovanje postalo okoljsko trajnostno.           

Podatki kažejo, da je 89 % MSP-jev uvedlo vsaj en ukrep za učinkovitejše ravnanje z viri, kot so uporaba obnovljivih virov, recikliranje ali zmanjševanje odpadkov. 24 % vseh MSP-jev v EU že ima konkretni načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa svojega podjetja, 32 % pa jih ponuja tudi "zelene proizvode". Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi, so navedla, da bi jih k boljšemu ravnanju z viri najbolj spodbudila nepovratna sredstva ali subvencije (36 %) ali boljša koordinacija med podjetji v sektorju (26 %).