15.10.2021 ob 23:08
Deli članek
Pravna država v Sloveniji


Ljubljana /MOREL)- Delegacija Evropskega parlamenta je odpotovala v Slovenijo, kjer se je sestala s predstavniki nacionalnih organov, novinarji in nevladnimi organizacijami, da bi ocenila spoštovanje vrednot EU in pravne države. Od srede, 13. oktobra, do petka, 15. oktobra, je sedem poslank in poslancev Evropskega parlamenta iz odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in eden iz odbora za proračunski nadzor izmenjevalo mnenja s slovenskimi sogovorniki, da bi preučili najnovejše dogajanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Oglejte si celoten program obiska, vključno s podrobnimi informacijami o vseh sogovornikih, s katerimi so se poslanci sestali.

Delegacijo je vodila Sophie IN’ T VELD (vodja delegacije; Renew, Nizozemska), med njenimi člani pa so bili še Romana Tomc (EPP, Slovenija), Cyrus Engerer (S&D, Malta), Tineke Strik (Zeleni/ALE, Nizozemska), Nicolaus Fest (ID, Nemčija), Assita Kanko (ECR, Belgija), Konstantinos Arvanitis (Levica, Grčija) in Mikuláš Peksa (Odbor za proračunski nadzor -  Zeleni/ALE, Češka)

Ob koncu misije je vodja delegacije Sophie in ‘t Veld dejala:“Ugotovili smo, da javne institucije na splošno dobro delujejo. Hkrati je delegacija v državi doživela okolje sovražnosti, nezaupanja in močne polarizacije, kar spodkopava zaupanje v različne javne organe in med njimi.

Mnogi naši sogovorniki so izrazili zaskrbljenost ali navedli pritisk vlade na javne institucije in medije, vključno s kampanjami blatenja, obrekovanjem, kazenskimi preiskavami in strateškimi tožbami za onemogočanje udeležbe javnosti. Obstaja veliko tveganje, da bi lahko ti poskusi diskreditacije ali ustrahovanja institucij vplivali na njihovo avtoriteto. Delegacija poudarja, da morajo biti javni organi, kot so Urad informacijskega pooblaščenca, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic, neodvisni in ustrezno financirani.

V zvezi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije (STA), ki je zdaj v zelo težkem položaju, delegacija poziva vlado, naj v celoti izvrši sodbo vrhovnega sodišča in sprejme ukrepe, ki bodo omogočili njeno običajno delovanje, vključno s tem, da ji nemudoma ponovno začne zagotavljati financiranje.

Bolj na splošno gledano so člani skupine Evropskega parlamenta za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic zaskrbljeni zaradi zamud in v nekaterih primerih nepripravljenosti, da bi se spoštovale sodbe sodišč, ter pozivajo vlado, naj zagotovi njihovo hitro izvršitev.

Pokazalo se je, da so na številnih področjih, med drugim na področju zakona o medijih, zakona o žvižgačih in ustreznih določb o koncentraciji medijev, nujno potrebne zakonodajne reforme, pravilno izvrševanje in večja preglednost. Hkrati se zaradi sedanje prakse vladanja z odloki porajajo vprašanja, zlasti v zvezi z nujnostjo in sorazmernostjo takšnih izrednih ukrepov v tej fazi pandemije.

Zamuda pri imenovanju dveh delegiranih tožilcev v Evropsko javno tožilstvo (EPPO) in številnih državnih tožilcev v Sloveniji je še vedno velik problem, ki ga je nujno treba obravnavati.

Ne nazadnje pa delegacija obžaluje, da niti predsednik vlade Republike Slovenije niti noben od njegovih ministrov niso bili na voljo za osebno izmenjavo mnenj. Skupina za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic želi spomniti, da na številna pisna vprašanja, ki so bila vladi Republike Slovenije poslana aprila 2021, še vedno ni prejela odgovora, in sprejema ponudbo dveh državnih sekretarjev, da dodatna vprašanja pošljeta pisno. Delegacija bi pozdravila tudi to, da bi več sogovornikov poslalo tudi drugo obljubljeno gradivo, kar bo dopolnilo njene dejavnosti spremljanja.” To je sporočila Saša Golob i z predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji.(Konec)