28.10.2021 ob 15:27
Deli članek
Velike razlike med državami EU v indeksu enakosti spolov

Helena Dalli

Bruselj (MOREL)-  Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je danes objavil rezultate svojega letnega indeksa enakosti spolov. EU je dosegla 68 točk od 100, kar je le 0,6 točke več kot lansko leto. Indeks razkriva tudi velike razlike v rezultatih enakosti spolov med državami, in sicer od 83,9 točke na Švedskem do 52,6 točke v Grčiji. V Sloveniji je indeks enakosti spolov znašal 67,6 točke. Letošnji indeks je bil osredotočen na duševno, spolno in reproduktivno zdravje.

Komisarka za enakost Helena Dalli, je dejala: »Enak dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, ženskam in moškim v vsej svoji raznolikosti omogoča, da v družbi živijo polno in dejavno.«

Evropska komisija je v okviru programa EU za zdravje pripravljena podpreti potrebe in ukrepe držav članic EU za priznanje temeljne pravice dostopa do zdravstvenega varstva vseh državljanov, kot je zapisano v Listini EU o temeljnih pravicah in evropskem stebru socialnih pravic.

Strategija EU za enakost spolov za obdobje 2020-2025 določa trenutne prednostne naloge Komisije na tem področju v skladu s prizadevanjem vzpostavitve Unije enakosti. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)