Četrtek

16. september 2021

NAPOVEDNIK DOGODKOV za

11.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 92. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji med drugim obravnavala besedilo predloga novele Zakona o trošarinah. Poglavitne rešitve temeljijo na uskladitvi Zakona o trošarinah s predpisi Evropske unije in se nanašajo na prenos direktive o določitvi splošnega režima za trošarino in direktive o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače.  Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o spremembah zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške. Namen novele zakona je uresničevanje načela enake obravnave državljanov Republike Slovenije, na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da se jim v čim večji meri ohranijo pravice, ki so jih uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere so prikrajšani, pa se uvaja ustrezno nadomestilo. V  sejni dvorani na Gregorčičevi 27, Ljubljana

 • 26. avgust 2021
 • 9.30- Posvet GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij o javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah. V dvorani 1 Pomurskega sejma, Gornja Radgona

  10.00-Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 88. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Zakona o oskrbi s plini. Besedilo predloga zakona določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom. Dodatno so v zakon vnesena določila o izvajanju nujnih ukrepov pri oskrbi s plini v primeru, ko je oskrba s plinom motena do te mere, da je potrebno za vzdrževanje delovanja plinskega sistema izvajati neprostovoljno zmanjševanje ali prekinitev dobave plina. Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. S predlogom novega zakona bomo v slovenski pravni red prenesli tri evropske zakonodajne akte in uvedli izboljšave v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja.  Na dnevnem redu je tudi predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju v sodobnem varnostnem okolju. Izboljšanje pripravljenosti za vojaško obrambo bo stalnica celotnega razvoja. v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  10.00- Odprtje prenovljenih prostorov Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana ki jih bo odprl župan Zoran Janković. Celovit projekt prenove Zavetišča zaključujejo z odprtjem novega objekta za mačke ter izpustov za pse, s čimer so v Ljubljani dobili sodoben center, v katerem lahko zapuščenim živalim nudijo celostno oskrbo po sodobnih strokovnih standardih in se hkrati trudijo za preventivo, za manj zapuščenih živali. Na Gmajnicah 30, Ljubljana

  11.00- Pred nami je šolsko leto 2021/2022. zato bodo pripravili  tradicionalno novinarsko konferenco.  Na novinarski konferenci bodo poleg vodstva Mestne občine Celje sodelovali vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Marijana Kolenko, vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Iztok Leskovar, vodja aktiva ravnateljev celjskih vrtcev Mateja Obrez in svetovalec na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje  Klemen Terbovc. Na Osnovni šoli Lava. Celje

  11.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo na delovnem srečanju gostil vse tri partnerje Ekonomsko-socialnega sveta (predstavnike delojemalcev, delodajalcev in vlade) za oživitev socialnega dialoga. Cilj delovnega srečanja je ponovno oživiti socialni dialog v okviru Ekonomsko–socialnega sveta (ESS). Predsednik Pahor se je odločil sklicati srečanje po tem, ko je opravil vrsto dvostranskih osebnih in telefonskih pogovorov s predsednico ZSSS Lidijo Jerkič, izvršnim direktorjem GZS in predsedujočim ESS Mitjo Gorenščkom, ministrom za delo, družino in socialne zadeve Janezom Ciglerjem Kraljem, dvakrat pa se je o tem posvetoval tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. Predsednik Pahor se je zavzel za oživitev socialnega dialoga po tem, ko je na prošnjo sedmih reprezentativnih sindikalnih central 1. 7. letos poslušal njihove razloge za suspenz dialoga in obljubil, da se bo pri vladi zavzel za preučitev njihovih pogojev za vrnitev v ESS. 14. julija je na pogovor sprejel pristojnega ministra Janeza Ciglerja Kralja, s katerim sta izmenjala stališča o možnostih za upoštevanje sindikalnih zahtev in povrnitev zaupanja v socialni dialog. 29. julija je predsednik Pahor na pogovor sprejel tudi predsednika ESS in izvršnega direktorja GZS Mitjo Gorenščka ter sprejel njegovo pobudo, da bi v drugi polovici avgusta pripravil srečanje vseh treh strani, na katerem bi ugotovili možnosti za obuditev socialnega dialoga, ki je prekinjen že štiri mesece, na obravnavo pa čaka 42 zadev. 11. avgusta je vlada na svoji 250. dopisni seji sprejela Odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga. Včeraj, 24. avgusta se je predsednik republike še enkrat sestal s predsednikom Ekonomsko socialnega sveta Gorenščkom, s katerim sta se strinjala, da je bilo z vseh strani vloženega veliko časa in truda ter da je za jutrišnji sestanek vse prirpavljeno.V času od začetka julija se je zvrstilo veliko število krajših in daljših osebnih sestankov in telefonskih pogovorov. Na osnovi tega je predsednik Pahor ocenil, da obstoji dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS. Na srečanju v predsedniški palači  bo ugotovljeno, ali je izpolnjenih dovolj pričakovanj in okrepljenega zaupanja za oživitev socialnega dialoga v okviru ESS. Na začetku srečanja je predviden FOTOTERMIN in po koncu srečanja izjave za javnost. V Veliki dvorani predsedniške palače. Erjavčeva cesta 17, Ljubljana

  11.00- Novinarska konferenca družbe EQUINOX nepremičnine, d.d. na kateri bodo predstavili načrte za delovanje prve nepremičninske delniške družbe pri nas, ki bo kotirala na Ljubljanski borzi. Na srečanju bomo predstavili odločitve, ki so jih delničarji soglasno sprejeli na skupščini družbe, spregovorili o razlogih za nastanek in o načinu delovanja prve nepremičninske družbe, ki bo vsem vlagateljem omogočila varno in transparentno udejstvovanje na nepremičninskem trgu preko nakupa delnic na ljubljanski borzi. Gre za obliko naložb, ki so v tujini že uveljavljene, pri nas pa jih premierno uvaja družba EQUINOX. Glede na stanje na nepremičninskem trgu in glede na izzive pri ohranjanju vrednosti premoženja zaradi uvedbe negativnih obrestnih mer na bankah ter naraščajoče inflacije, gre za pravo naložbeno priložnost, ki tako postaja široko dostopna tudi manjšim vlagateljem. (7.nadstropje) -  V Hotelu Central/The Fuzzy Log (skupni prostori), Miklošičeva cesta 9, Ljubljana

  16.00- Odprtje vodovoda Volavlje - Janče, prenovljene ceste Javor - Ravno Brdo, vodovoda in ceste Dolgo Brdo ter obnovljenega vodovoda na Javorju, s katerimi prebivalcem na tem območju Četrtne skupnosti Sostro omogočajo še boljšo dostopnost do objektov in do kakovostne pitne vode. Župan Zoran Janković bo obnovljen vodovod na Javorju odprl ob 16. uri pri vodohranu nad vasjo Javor, cesto na Ravno Brdo ob 16.15 v središču vasi, vodovod in cesto Dolgo Brdo pa ob 17. uri v središču zaselka Dolgo Brdo. Otvoritve bodo zaključili ob 17.30 uri pri planinskem domu Janče (v primeru slabega vremena pa v  podružnični šoli na Jančah).

  16.00-18.00- Tanja Fajon z ekipo  na Ptuju nadaljuje s turnejo Slišimo vas po slovenskih mestih in krajih, katere cilj je slišati mnenja in ideje ljudi. Predsednica SD Tanja Fajon se bo na Ptuju srečala še z županjo Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek, obiskala Dom upokojencev Ptuj in podjetje Agis Technologies, zvečer pa se bo udeležila otvoritve festivala Dnevi poezije in vina. »Čas je za nov začetek. Čas je za spremembe. Začeti moramo sodelovati in delati drugače. Drugače od te in od prejšnjih vlad, da Slovenija uresniči svoje potenciale. Zato želim slišati pričakovanja, ideje, skrbi in predloge ljudi. Verjamem namreč, da lahko le bolje povezani in z novimi cilji, ki naslavljajo potrebe ljudi, Slovenijo skupaj peljemo naprej,« je prepričana predsednica SD Tanja Fajon. Ob robu ptujske mestne tržnice, Novi trg 1, Ptuj

  17.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo priredil sprejem ob zaključku natečaja Prostovoljec leta 2020. Predsednik republike je častni pokrovitelj natečaja in bo imel na prireditvi slavnostni nagovor.: Dvorana Grandis, Kongresni center Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju

 • 19. avgust 2021
 • 10.30 V Enoti transfuzijske dejavnosti Murska Sobota, Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor bodo gostili krvodajalca stokratnika. To humano dejanje bo že stotič opravil Dejan Vučak.  Za izjavo bo na voljo Lidija Lokar,  (Center za transfuzijsko medicino, UKC Maribor).  Enota za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6,  Murska Sobota

 • 12. avgust 2021
 • 10.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo sprejel Junake 3. nadstropja - to so otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Prihajajoči mesec september je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Junaki 3. nadstropja bodo pod geslom "Ljubezen je septembra zlate barve" z različnimi aktivnostmi po vsej Sloveniji ozaveščali o bolezni, s katero se soočajo številni otroci, z njimi pa tudi njihove družine. Simbol njihovih prizadevanj in osveščanja je Zlata pentljica, ki jo bo letos prvi prejel predsednik republike, predal mu jo bo junak Jaka. Program bo povezovala junakinja Korina, junaki in junakinje pa so tokrat sami pripravili celoten program sprejema. Projekt Zlata pentljica se je rodil lani - v želji, da bi z zlatimi pentljicami opremili tekače na teku Štirih mostov, ki naj bi bil junija lani v Škofji Loki. To bi bil prvi tek v Sloveniji in v Evropi, kjer bi vsi tekači tekli v podporo otrokom z rakom, a je izvedba zaradi covid-19 žal odpadla.Zbirno mesto za predstavnike medijev bo pred recepcijo ob vhodu v park Brdo, najkasneje ob 9.40, od koder vas bomo pospremili do lokacije dogodka. Prosimo vas, da ste na dogovorjenem mestu pravočasno in da upoštevate ukrepe za preprečevanje širitve okužbe (nošenje mask, razkuževanje rok in vzdrževanje varne razdalje)! Račji otok, Brdo pri Kranju

  13.30- Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar bo obiskal Zdravstveni dom Cerknica. Na delovnem obisku se bo na temo cepljenja sestal s predstavniki zdravstvenih domov v regiji (Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna).Skupna izjava za medije pred ZD Cerknica. Na izjavi bo poleg državnega sekretarja sodelovala direktorica ZD Cerknica Olga Doles.

 • 5. avgust 2021
 • 9.00 - 12.00- Državni sekretar  na kmetijskem ministrstvu Aleš Irgolič si bo ogledal kmetijske površine, ki jih je v preteklih dneh prizadelo neurje s točo. Neurje z močnim vetrom je v soboto 31. 7. 2021 zajelo del občin Tabor in Vransko. Močan veter je povzročil škodo v nasadih hmelja. Največ škode je v okolici Kaple in Ojstriške vasi v občini Tabor, kjer je veter v posamezne žičnice povsem razdejal. Močno neurje s točo je preteklo noč prizadelo tudi Dolenjsko regijo in sicer okolico Žužemberga. Fototermin in izjava za medije: za Savinjsko regijo - ob 9. uri na lokaciji kmetije Milana Pustoslemška (Kapla 23, 3304 Tabor); za Dolenjsko regijo - ob 12. uri na lokaciji kmetije Cirila Štrumbla (Vinkov vrh 11, 8361 Dvor)

  11.00- Odprtje razstave "GLEDALIŠČE PRED VAŠIM NOSOM". Pestrost kostumov, raznolikost tekstilnega sveta in domišljije, so le nekatere posebnosti in zanimivosti s katerimi se boste srečevali na razstavi, katero bo odprl direktor Šentjakobskega gledališča  Milan Golob. Na glavni ljubljanski tržnici, Ljubljana

   

 • 29.julij 2021
 • 11.00- Minister za zdravje Janez Poklukar bo obiskal mobilno cepilno enoto ZD Kočevje. Izjavo za medije bo dal v Kočevski Reki 28, (pred trgovino), Kočevska Reka. 

 • 22. julij 2021
 • 9.00- Neformalno srečanje ministrov in ministric za konkurenčnost - industrijo. Osrednja tema neformalnega srečanja bo »Gradimo zeleno, ustvarjalno in pametno prihodnost« s poudarkom na prehodu v krožno gospodarstvo in kreativnih industrijah kot gibalu dodane vrednosti v gospodarstvu. Razprava bo osredotočena na tekstilno industrijo ter energetsko intenzivne industrije. Zasedanje bo vodil skorumpirani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V Kongresnem centru Brdo pri Kranju

  11.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 87. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  18.00- Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je sklical volilno Skupščino Atletske zveze Slovenije, ki bo preko videokonference. 

 • 8. julij 2021

 • 11.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 85. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo) V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

 • 24. junij 2021
 • 10.00-Na povabilo osmošolca Jean Luca bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor obiskal Osnovno šolo Hudinja v Celju in se udeležil prireditve ob zadnjem šolskem dnevu. Osnovna šola Hudinja, Mariborska 125, Celje

  14.20- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo sprejel državnega ministra in ministra za zunanje zadeve Portugalske republike Augusta Santosa Silvo, ki se bo mudil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. FOTOTERMIN.  Velika dvorana in dvorana Jože Pučnik, Predsedniška palača, Erjačeva cesta 17, Ljubljana

  15.00-Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo sprejel predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice  Róberta Ragnara Spanója. FOTOTERMIN. Velika dvorana in dvorana Jože Pučnik, Predsedniška palača, Erjačeva cesta 17, Ljubljana

  21.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo  v Avditoriju Portorož udeležil slovesnosti ob 30. obletnici dneva državnosti s premierno uprizoritvijo Krsta pri Savici. Predsednik republike bo na skupni slovesnosti štirih občin v slovenski Istri slavnostni govornik. Osrednji kulturni program pripravlja Gledališče Koper.C: Avditorij Portorož (amfiteater), Senčna pot 8 A, Portorož

 • 17.junij 2021
 • 9.00-Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se bo  udeležil odprtja Zdravstvenega razvojnega foruma 2021, tradicionalne konference o managementu in vodenju v zdravstvu. Predsednik republike bo v nagovoru spregovoril o nujno potrebnih strukturnih spremembah javnega zdravstvenega sistema po epidemiji. Letošnji Zdravstveni razvojni forum poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike. GH Bernardin, Obala 2, Portorož

  9.00-14.00-  V okviru Festivala Parada ponosa 2021 bo potekal strokovni posvet ‘LGBTQ+ mladi v šolah’. Osredotočil se bo na področje LGBTQ+ oseb in vsebin v šolstvu ter predstavil aktualno problematiko in vprašanja s področja. Predstavljeni bodo rezultati nacionalne raziskave o stanju v šolah z naslovom ‘LGBT mladi – prebijmo molk v šolah!’, ki jo je leta 2019 izvedlo DIC Legebitra. Poleg tega bodo predstavljeni tudi projekti Društva Parada ponosa in DIC Legebitra, aktivnosti s področja ter dobre prakse iz tujine in Slovenije za ustvarjanje bolj vključujočega in varnejšega šolskega prostora. Na dogodku bodo v uvodnem nagovoru spregovorile_i:
  Lana Gobec, predsednica DIC Legebitra, Simona Muršec, Društvo Parada ponosa, Jens Wagner, kulturni ataše, Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčiji (v angleščini), Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS (video nagovor), Adrian Zongrone, raziskovalni sodelavec na inštitutu GLSEN, ZDA (v angleščini) in Irena Joveva, poslanka Evropskega parlamenta, Odbor za kulturo in izobraževanje (video nagovor). V zadnjem delu posveta se bo odvila diskusija, kjer bomo z gostjami_i spregovorile_i o tem, kako se soočiti s političnimi, medijskimi in civilno-družbenimi pritiski ter stigmatizacijo zaradi tako imenovane ideologizacije šol ter z napadi na prisotnost LGBTQ+ vsebin v šolskem prostoru. V diskusiji bosta sodelovala tudi Mojca Urek, Fakulteta za socialno delo, UL ter Boris Vezjak, Filozofska fakulteta, UM / In Media Res. v Kinu Šiška (Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

  10.00- Ob 200. obletnici ljubljanskega kongresa ter v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v Mestnem muzeju osvetljujemo mesece, ko je bila Ljubljane prizorišče zgodovinskega dogajanja na področju mednarodnih odnosov Evrope. Poleg bleščečih trenutkov za Ljubljano kongres predstavljamo tudi v luči antagonizma med načeli legitimizma in konstitucionalizma. Po razstavi Rdeče in črno, Evropa na ljubljanskem kongresu 1821, bo predstavnike medijev vodil avtor razstave Janez Polajnar. Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

  10.00- Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše bo prek videokonferece nagovorila udeležence prvega mednarodnega dogodka projekta Solidart z naslovom EU in solidarnost v kriznih časih.

  11.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 82. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). v Kongresnem centru na Brdu

  11.30- Ob mesecu krvodajalstva vas UKC Maribor, PU Maribor in Rdeči križ Slovenije (OZ Maribor) vabimo na skupno izjavo za javnost. Erika Kavaš,  (CTM UKC Maribor), Boštjan Koletnik (Policijska uprava Maribor) in Tatjana Žižek (RKS, OZ Maribor) bodo skupaj pozvali k odgovornemu ravnanju v prometu – s strpno in varno vožnjo lahko namreč vsak pripomore k temu, da kri ostane tistim, ki jo nujno potrebujejo za svoje zdravljenje. Ta dan bo potekala tudi krvodajalska akcija policistov PU Maribor, ki tako vsako leto izkazujejo svojo solidarnost. Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8,  Maribor

  12.00- Javna predstavitev načrta Socialnih demokratov “ZA dostopno in kakovostno javno zdravstvo za vse”, Na njej bodo sodelovali: Tanja Fajon, predsednica SD, Branko Gabrovec, predsednik strokovnega Sveta SD za zdravje, Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, Aleksandra Vasiljević, medicinska sestra, Franc Hočevar, predsednik Foruma starejših SD ter nekdanji direktor UKC Ljubljana in URI Soča, Sebastjan Ašenberger,  Franjo Trček, poslanec Socialnih demokratov. Na Prešernovem trgu v Ljubljani

  19.00 – Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Pritličje  vabita na pogovor v živo in koncert »Stre(a)menja 07: Pokoronska prihodnost –  med nujno zeleno in neizogibno digitalizirano Evropo. Ob tem, ko pridevnika zelen_a_o in digitaliziran_a_o postajata obča promocijska označevalca, je ključno vprašanje, koliko se bomo kot družba v prihodnjih letih usmerili v resnično varovanje okolja, ohranjanje narave in biodiverzitete ter preprečevanje podnebnega zloma in kje smo z digitalizacijo, usmerjeno v kakovost življenja ljudi? V kolikšni meri sta zeleni in digitalni razvoj kompatibilna, koliko eden drugega krepita in koliko si nasprotujeta? O prihodnosti Evrope, ki bi morala biti zelena in ki bo digitalizirana, bodo z novinarko Moniko Weiss govorili:  Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji; Andrej Gnezda, filozof, vodja projektov na nevladni okoljski organizaciji Umanotera; Igor Zorko, predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije – Digitalna.si, podpredsednik GZS in  Vuk Ćosić, internetni veteran in umetnik, predavatelj. Ob 20. sledi koncert v živo ŠećeЯ. Umetnica in multiinstrumentalistka Tena Rak predstavlja svoj sladki solo projekt ŠećeЯ. Post-dance in folktronica, včasih samo na akustični kitari, včasih pa na številnih instrumentih v sodelovanju z glasbeniki iz celotne regije. V primeru slabega vremena bo dogodek predvajan v živo prek družbenih omrežij. Pred Mestno hišo v Ljubljani, Mestni trg 1, Ljubljana

  20.15- Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se bo  udeležil osrednje slovesnosti ob 15. občinskem prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Predsednik republike bo na prireditvi slavnostni govornik. Trojiški trg,  Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Podgorica- Na povabilo predsednika Skupščine Črne gore Alekse Bečića bo predsednik državnega zbora Igor Zorčič z delegacijo danes in jutri na uradnem obisku v Črni gori. V delegaciji predsednika državnega zbora bodo predsednik Skupine prijateljstva s Črno goro Tomaž Lisec, podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije in član Skupine prijateljstva s Črno goro Nik Prebil ter generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar. 

  Program obiska:

  10.30- Pozdrav predsednika Skupščine Črne gore Alekse Bečića - uradni sprejem s postrojeno častno gardo.Vila Gorica (7 Rista Stijovića, Podgorica)

  10.35 - Tête-à-tête predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča s predsednikom Skupščine Črne gore Alekso Bečićem. Predsedniški salon, Vila Gorica 

  10.45- Vpis predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča v knjigo gostov. Fototermin.Delovni salon, Vila Gorica

  10.50- Plenarni pogovori med delegacijama, ki jih vodita predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Skupščine Aleksa Bečić. Fototermin. Diplomatski salon, Vila Gorica

  11.30- Izjavi za medije predsednika Državnega zbora in predsednika Skupščine. Park Vile Gorica

  12.00- Srečanje predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča s predsednikom Vlade Črne gore Zdravkom Krivokapićem. Fototermin.Črnogorski salon, Vila Gorica

  13.00- Ogled spomenika Franceta Prešerna, ki ga vodi župan Podgorice Ivan Vuković. Fototermin. Park Franceta Prešerna v Podgorici (Moskovska ulica)

  13.45- Srečanje predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča s člani parlamentarne skupine prijateljstva s Slovenijo. Fototermin. Beli salon, Skupščina Črne gore

  14.15- Srečanje predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča s člani Odbora za mednarodne zadeve in migrante ter Odbora za evropske integracije. Fototermin. Rdeči salon, Skupščina Črne gore

  16.40- Udeležba predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča na sprejemu za predstavnike slovenske skupnosti ter gospodarstvenike v Črni gori, ki ga gosti veleposlanik Republike Slovenije v Črni gori Gregor Presker. Veleposlaništvo Republike Slovenije, Podgorica  

  Ljubljana- Danes in jutri bo potekala mednarodna spletna konferenca pred nastopom slovenskega predsedovanja Svetu EU, na kateri sodeluje tudi več visokih predstavnikov Evropske komisije: Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za demokracijo in demografijo, Céline Gauer, generalna direktorica projektne skupine Evropske komisije za okrevanje in odpornost, Raffaele Mauro Petriccione, generalni direktor generalnega direktorata Evropske komisije za podnebne ukrepe in Alejandro Cainzos, član kabineta Margrethe Vestager, izvršne podpredsednice Evropske komisije za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo. Med ključnimi temami razprav bodo konferenca o prihodnosti EU, evropski zeleni dogovor, digitalizacija in okrevanje po pandemiji. Dogodek prirejata Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in TEPSA – trans-evropsko združenje političnih študij.  

  Antallja-Minister za zunanje zadeve Anže Logar se bo udeležil srečanja zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) v Antaliji. Isti dan bo potekal tudi vrh voditeljev SEECP, minister  Logar pa bo opravil tudi dvostranska srečanja. Na letnem srečanju udeleženk SEECP bodo udeleženci obravnavali napredek v procesu regionalnega sodelovanja in izhod iz krize gospodarstev, ki jih je prizadela pandemija covida-19. Na plenarnih zasedanjih ministrov za zunanje zadeve in vrhu voditeljev SEEC bo potekala razprava o trenutnem procesu evropskega povezovanja in nadaljnjem delu na področju povezljivosti v regiji SEECP in širše, ki je predpogoj za trajnostni razvoj ter regionalne in evropske integracijske procese. Predvidoma bo sprejeta tudi Strategija za Jugovzhodno Evropo 2030. Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi je bil ustanovljen leta 1996 v Sofiji in predstavlja enega od političnih forumov regionalnega sodelovanja. Poudarja in podpira evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter povezovanje, sodelovanje, varnost in stabilnost v regiji. Proces združuje trinajst sodelujočih držav: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Črno goro, Grčijo, Hrvaško, Kosovo, Severno Makedonijo, Moldavijo, Romunijo, Srbijo, Turčijo in, od leta 2010, Slovenijo. Z ministrskim srečanjem in vrhom Ankara zaključuje enoletno predsedovanje SEECP v obdobju od 1. julija 2020 do 30. junija 2021. Naslednja predsedujoča bo Grčija.

  Bruselj – Odbor za promet in turizem bo določil pogajalski mandat za pogajanja z državami članicami EU o reformi enotnega evropskega neba (Single European Sky). Z novimi pravili naj bi posodobili upravljanje evropskega letalskega prometa, izboljšali učinkovitost ter zmogljivosti in zmanjšali fragmentacijo, zamude letov ter izpuste ogljikovega dioksida letalskem sektorju.

 • 3. junij 2021
 • 10.00- Šentjakobsko gledališče Ljubljana bo pripravilo novinarsko konferenco. Predstavili  bodo slavnostno premiero Augusta Strindberga Pelikan v režiji Mareta Bulca,s katero bodo obeležili stoletnico Šentjakobskega gledališča Ljubljana in sto let od prve uprizoritve na Šentjakobskem odru ter znanstveni simpozij o Šentjakobskem gledališču, ki ga pripravljajo z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Sogovorniki bodo  direktor ŠO Milan Golob, predsednik društva Janez Vlaj, teatrologinja in umetniška vodja Mojca Kreft, direktor ZRC SAZU Oto Luthar, urednik znanstvene monografije Rok Andres ter režiser slavnostne predstave Mare Bulc.Na prenovljenem Šentjakobskem odru. Ljubljana

  11.00- Vlada se bo  sestala na 80. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo med drugim obravnavala predlog zakona o oskrbi z električno energijo, ki v slovenski pravni red prenaša določila direktive EU, ki uvaja številne novosti na področju organizacije oskrbe z električno energijo. V ospredje prihaja nova vloga končnih odjemalcev električne energije. Največ novosti vsebuje poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. To poglavje podrobneje ureja že sedaj določene pravice končnih odjemalcev, kot je pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa. Bolj jasno in podrobno so urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev. Dodatna novost, ki jo ureja predlog zakona, so aktivni odjemalci, torej odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. Pomembna novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge. Znotraj energetske skupnosti so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri čemer pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci. V Kongresnem centru na Brdu

  12.00- Virtualna novinarska konferenca o melanomu. Za melanomom letno v Sloveniji zboli približno 600 ljudi in kljub temu, da predstavlja zgolj 15 odstotkov vseh kožnih rakov, je ravno melanom tisti, ki povzroči največ smrti zaradi rakov kože. Po podatkih nacionalnega Registra raka na OI je bilo v času epidemije COVID-19 diagnosticiranih manj kožnih melanomov kot pred epidemijo, zato strokovnjaki opozarjajo na velik pomen pravočasnega odkrivanja in hitrega ukrepanja, ki sta nujna za uspešnost zdravljenja kožnega raka. Pomembna pa je tudi fizična zaščita pred sončnimi žarki, saj je nastanek melanoma povezan z delovanjem UV-žarkov. Podrobneje bodo o tem spregovorile:  Vesna Zadnik, vodja Epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana (incidenca v svetu in v Sloveniji; vpliv epidemije COVID-19 na zgodnje odkrivanje), Tanja Planinšek Ručigaj, predstojnica Dermatovenerološke klinike, UKC Ljubljana (rezultati ankete o ozaveščenosti glede kožnega melanoma; preventivni ukrepi in dejavniki tveganja),  Barbara Perić,  specialistka kirurgije na Onkološkem inštitutu Ljubljana (kirurška obravnava bolnika in dedni melanom; pozne diagnoze na primarnem nivoju) in Janja Ocvirk,predstojnica Sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana (nove možnosti sistemskega zdravljenja). Na novinarski konferenci bo svojo osebno izkušnjo s kožnim melanomom predstavil Tomaž Trček.

  Sankt Petersburg- Skorumpirani minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se bo  z delegacijo danes in  jutri, v  udeležil Sankt Peterburškega mednarodnega gospodarskega forumu - SPIEF. Ob robu foruma so predvidena tudi bilateralna srečanja, in sicer z : Denisom Manturovim, ministrom za industrijo in trgovino Ruske federacije,  Dmitrijem Patruševim, ministrom za kmetijstvo Ruske federacije,  Rodrigezom Yańezem, generalnim sekretarjem za mednarodne trgovinske odnose Republike Čile in - Ljupčem Nikolovskim, podpredsednikom vlade everne Makedonije

 • 27.maj 2021
 • 10.00- S Festivalom Lent 2021 znova stopamo v poletje. Pa ne le v poletje, v življenje. Obogateni z izkušnjami lanskega festivala, ko smo kljub strogim omejitvam uspešno, odmevno in varno izvedli prvi multikulturni festival takšnega obsega v Evropi, se letos vračamo k tradicionalnemu terminu festivala. Z željo, da Mariborčani in vsi obiskovalci festivala začutijo, kako se življenje ponovno vrača v tire normalnosti. Da bodo mesto po mesecih tišine čim prej znova preplavili zvoki glasbe in smeha. Da bodo ulice in trgi spet polni dogajanja, da bo srce mesta znova utripalo v ritmu, ki smo ga v času epidemije tako zelo pogrešali. Vse o letošnjem festivalskem dogajanju in pomembnih novostih, ki jih prinaša, boste izvedeli na novinarski konferenci Festivala Lent 2021. Na novinarski konferenci bodo prisotni Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Sava, generalnega pokrovitelja Festivala Lent, in Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor. Z glasbo se bo predstavil Zračni kvartet Kanta (Janez Vouk, trobenta; Sašo Šonc, saksofon; Branko Rožman, harmonika; Matija Varl, pozavna).V Vetrinjskem dvoru. Maribor

  11.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 78. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo med drugim obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji. S predlaganimi rešitvami se želi odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju Zakona o organiziranosti in delu v policiji v praksi. Glavno vodilo pri pripravi sprememb je učinkovitejše delovanje policije kot celote. Pri spremembah Zakona o nadzoru državne meje gre za manj zahtevne dopolnitve zakona, ki se nanašajo na določitev ustreznejše normativne podlage za ustanovitev služnosti v javno korist iz naslova postavitve tehničnih ovir na zemljiščih in s tem povezano učinkovitejšo izvedbo veljavne ureditve v praksi. Vlada bo obravnavala tudi usmeritve za pripravo sprememb proračuna 2022 in pripravo proračuna 2023. V obeh letih bodo v ospredju ukrepi za okrevanje. Na dnevnem redu pa je tudi predlog sklepov v zvezi s Splošnim dogovorom v zdravstvu, ki se nanašajo na naslednje glavne vsebine: duševno zdravje otrok in mladostnikov, znižanje cene za storitve zdravljenja bolezni COVID-19, širitve na primarni ravni, vzpostavitev 5 mobilnih paliativnih timov, nov normativ na področju Nege III, nov model plačevanja v ORL, upoštevanje regresa in premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje skladno s predpisi, spremembe načina financiranja referenčnih ambulant, novosti na področju kakovosti in prilagoditev standardov v dejavnosti zdravstvene nege. V Kongresnem centru na Brdu

  11.00- Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan bo pred začetkom Slovenskega predsedovanja Svetu Europske unije preko avdiovizualne povezave predstavil prioritete slovenskega predsedovanja na dogodku "Global Public Affairs Club". MZZ, Ljubljana

  11.00- Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan se bo srečal z vodjo predstavništva UNHCR za Srednjo Evropo Rolandom Schillingom. MZZ, Ljubljana,
   

  11.00 – Založba Primus bo na tiskovni konferenci predstavila knjigo avtorice in sodnice Urške Klakočar Zupančič z naslovom Gretin greh. Pogovor z avtorico bo vodila Nataša Pirc Musar. Ruska dača, Zgornje Gameljne 18.

  11.00-Virtualno spremljanje novinarske konference ob svetovnem dnevu multiple skleroze,

  14.00- V mesecu maju Center za varovanje in zaščito obeležuje 30 let. V vseh teh letih  je  Center za varovanje in zaščito pokazal in dokazal, da je nepogrešljiv del v policijski strukturi. Uspešno je opravil številna zahtevna in kompleksna  varovanj domačih in tujih varovanih oseb doma in v tujini. Delo  je zelo zahtevno in diskretno. Uspešnost enote temelji na dolgoletnih izkušnjah, znanju, nenehnem usposabljanju in pripadnosti vseh njenih zaposlenih, ki skupaj sledijo temeljnemu cilju - zagotavljati
  najvišji standard varovanja in najvišjo stopnjo varnosti. Ob tem bodo zaposleni prikazali tudi  primer varovanja varovane osebe. Ob jubileju bosta zaposlene nagovorila generalni direktor policije Anton Olaj in (ne)odstopljeni minister za notranje zadeve Aleš Hojs, na  Ulici Jožeta Jame 8, Ljubljana .

  15.00- Ljubljana je ponosna gostiteljica evropskega prvenstva UEFA do 21 let. Na stadionu Stožice bosta v naslednjih dneh potekali tekma četrtfinala (31. maja), v nedeljo, 6. junija, pa še veliki finale. Ob začetku izločilnih bojev bomo ob Vojkovi cesti in Dimičevi ulici zasadili simboličnih 21 dreves. S tem se pridružujejo kampanji javnega ozaveščanja Čistejši zrak, boljša igra in podpiramo zelene pobude, povezane s širšo nogometno skupnostjo. Zadnjega v nizu 21 novih dreves bosta j ob Vojkovi cesti, v neposredni bližini Centra Stožice, zasadila župan Zoran Janković in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

  17.00- V Helsinkih bo potekal žreb skupin za evropsko prvenstvo za moške, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska. Slovenski odbojkarji bodo na EuroVolleyju, ki ga bomo lahko spremljali med 1. in 19. septembrom, branili srebrno odličje.

  18.00-Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se bo udeležil slavnostne akademije ob stoletnici Pravne fakultete.  Gallusova dvorana Cankarjevega doma. Ljubljana

  19.00-Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil slavnostne akademije ob 100-letnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.  Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

  Lizbona-Minister za zunanje zadeve Anže Logar se bo v Lizboni udeležil neformalnega srečanja ministrov držav članic EU za zunanje zadeve (Gymnich). V ospredju pogovorov bodo odnosi med Evropsko unijo in Afriko, razmere v vzhodni soseščini in odnosi Unije z Indo-Pacifiško regijo.

 • 20.maj 2021
 • 8.15-Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo  sprejel generala Toda D. Woltersa, poveljnika poveljstva ameriških sil za Evropo in vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi. General Wolters prihaja v Slovenijo v okviru Distinguished Visitor's Day na vojaško vajo Defender Europe 21.FOTOTERMIN na začetku. dvorana Ivan Oman, Predsedniška palača, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana

  9.30- Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se bo udeležila slavnostnega odprtja prenovljene in povečane telovadnice Dvojezične osnovne šole in vrtca Števanovci v Porabju na Madžarskem. Odprtja se bo udeležil tudi državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri uradu predsednika vlade Madžarske Miklós Soltész. Po slavnostni prireditvi se bo ministrica srečala s predstavniki slovenske skupnosti, in sicer zagovornico Eriko Köleš Kiss in predsednikoma obeh krovnih organizacij Andrejo Kovács in Karlom Holecem. Pogovor bo namenjen pregledu stanja in izzivih, s katerimi se sooča slovenska skupnost v Porabju. Gre za projekt državne slovenske samouprave, ki ga je sofinancirala vlada Madžarske. Osnovnošolsko izobraževanje pripadnikov slovenske manjšine v Porabju poteka na dveh osnovnih šolah. Dvojezična osnovna šola Števanovci je v šolskem letu 2007/2008 uvedla dvojezični pouk v prvem razredu, z enakim programom kot gornjeseniška. Skrb za slovenski jezik je sicer ena od prioritet slovenske narodne skupnosti v Porabju.

  10.00-Virtualni Dan meroslovja 2021,preko sistema MS Teams.Krovni naslov letošnjega svetovnega dneva meroslovja je »Meritve za zdravje«.

  10.30-Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo  udeležil osrednje prireditve ob 60-letnici gibanja Bralna značka. Pred tem bo predsednik republike ob  obiskal Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, rojstni kraj Bralne značke. Družbeni dom Prevalje. Trg 2a, in  OŠ Franja Goloba Prevalje, Polje 4, Prevalje

  11.00- Tiskovna konferenca Radia Študent, kjer bodo podrobneje predstavili rezultat osrednjega državnega razpisa za sofinanciranje medijev, njegove posledice za RŠ in načrte za prihodnost. Tiskovno konferenco bodo predvidoma izvedli v sejni sobi na Radiu Študent, Ljubljana

  13.30- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo na povabilo skupine delavk in delavcev obiskal podjetje American & Efird (A&E Europe), sukanci d. o. o. Podjetje A&E Europe, Novakova cesta 6, Maribor  

  13.40- Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo  na Dvorcu Javornik  slavnostno odkril temeljni kamen za Koroški center skupnostnih storitev KO-RA. Javornik 11, Ravne na Koroškem

  14.00- Tiskovna konferenca pred začetkom Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2021, ki se bo začela 27. maja z atletskim mitingom na Ptuju, le dva dni kasneje pa bo potekal še miting v Slovenski Bistrici.Prisotni bodo predsednik AZS Roman Dobnikar, predsednik Strokovnega sveta AZS Albert Šoba, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec Zidar, slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh ter vsi predstavniki organizatorjev. Tiskovna konferenca bo na sedežu Atletske zveze Slovenije, Letališka 33c, Ljubljana

  14.00- 23. WDR Europaforum bo prizorišče prve neposredne televizijske razprave med kandidati za kanclerja CDU / CSU, SPD in Bündnis 90 / Die Grünen. 20. maja od 14. do 15. ure bodo Armin Laschet, Olaf Scholz in Annalena Baerbock razpravljali o svojih načrtih evropske politike za obdobje po septembrskih volitvah v Bundestag. Svojo udeležbo na letošnjem WDR Europaforum je potrdila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Bundestaga Wolfgang Schäuble, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in drugi visoki politiki.Tema bo obravnavana na 23. WDR Europaforum "Emancipacija v kriznih časih - evropska pot k večji avtonomiji" Forum se bo osredotočil na vprašanja, kot so: Kako se lahko evropska ideja uveljavi v luči globalnih težav - kot so COVID 19, podnebna kriza, sistemska konkurenca s Kitajsko in Rusijo? Kako je mogoče izboljšati sposobnost EU, da deluje skladno, kljub očitnim napetostim med državami članicami? Kako lahko Unija zagotovi potrebno stopnjo avtonomije?

  16.00- Zdravniška zbornica pripravlja Javni posvet vse o cepljenju proti covidu-19 (in kaj lahko pričakujemo jeseni in pozimi). Posvet bo  potekal po Zoom.

  17.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo  udeležil razprave z naslovom "Prihodnost Evrope - pogovor o strateških izzivih ob pričetku vseevropske razprave". Namen razprave je oblikovanje okvirne skupne predstavo o tem, kakšne Evrope si želimo Slovenke in Slovenci, in kaj smo za to pripravljeni storiti. Gre za prvo uvodno razpravo te vrste, ki jo gosti predsednik vlade.  Fototermin ob začetku dogodka za uradnega fotografa! Grad Brdo, Predoslje 38, Brdo pri Kranju
   

 • 13.maj 2021
 • Priština- V pripravah na vrh Brdo - Brijuni Process se bo predsednik republike v Prištini sestal s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani. Po srečanju bosta predsednica Osmani in predsednik Pahor podala izjavo za medije.

  8.30-10.00- Majski AmCham Poslovni zajtrk z naslovom Slovenija 2021: Razvoj, odpornost in priložnost kot odgovor na krizo. Sogovorniki bodo Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka, služba vlade  za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Matjaž Schroll, partner, Templeton Private Equity Partners, Polona Domadenik, redna profesorica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Nevenka Črešnar Pergar, direktorica, NP Consulting, sopredsedujoča AmCham Komisiji za spodbujanje investicij in Blaž Hribar, član uprave, Pokojninska družba A, d.d. prek spletne platforme Zoom.

  9.00-Minister za okolje in prostor  Andrej Vizjak bo nagovoril udeležence spletnega 11. Vrha zelene energetike z naslovom »Izzivi okolja in zelena energetska transformacija«.

  9.00- 25.redna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, DZ, velika dvorana T, Šubičeva 4, Ljubljana

  9.00- 30. redna seja mandatno-volilne komisije. DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, Ljubljana

  9.30- Videosrečanje predsednice Odbora za zunanjo politiko Monike Gregorčič s predsednikom zunanjepolitičnega odbora v Sejmu Republike Poljske Markom Kuchcińskim, DZ, mala dvorana T, Šubičeva 4, Ljubljana

  10.00- Izjava za medije podpredsednika Socialnih demokratov Jerneja Pikala glede predloga zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki so ga v proceduro DZ vložili koalicijski poslanci (brez DeSUS-a). Park ob Državnem zboru (prihod iz Tomšičeve ulice), Ljubljana

  11.00- Vlada se bo  sestala na 75. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo med drugim obravnavala besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru. Med poglavitnimi rešitvami v predlogu zakona so tudi naslednje: poudarjen je dodatni namen zakona, tj. preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti, širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe, navedba vseh glob pa je v evrih. Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o informacijski varnosti. Nacionalne in mednarodne izkušnje kažejo, da so pristojni nacionalni organi za področje informacijske (kibernetske) varnosti postali ključni deležniki v sistemu zagotavljanja nacionalne varnosti sodobnih držav. Vlada zato predlaga spremembo pri umestitvi pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, in sicer tako, da se Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (ki je trenutno organ v sestavi Ministrstva za javno upravo) preoblikuje v samostojno strokovno službo Vlade Republike Slovenije. V novo vladno službo se v čim krajšem možnem času umesti tudi CSIRT organov državne uprave, skupina, ki se odziva na incidente na področju informacijske varnosti, sprejema prijave o kršitvah varnosti, izvaja analize in pomaga priglasiteljem pri obvladovanju incidentov. v Kongresnem centru na Brdu

  13.00- Predsednik državnega zbora Igor Zorčič bo sprejel dijake in mentorici iz Gimnazije Maribor II ter Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki so se marca udeležili srečanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Srečanje, ki ga je letos organizirala ekipa iz švicarske gimnazije Kantonsschule Trogen, je potekalo preko video povezave. Osrednja tema razprave pa so bile otrokove pravice. Fototermin bo pred začetkom pogovora v preddverju velike dvorane, 1. nadst., DZ,  Šubičeva ul.4, Ljubljana

  14.00- Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja za prevoznike in drugo zainteresirano javnost  javni posvet v zvezi z razpisom za koncesije za gospodarsko javno službo javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu. Gospodarska  zbornica Slovenije, Dimičeva 11, Ljubljana

  17.00-Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se bo na bilateralnem pogovoru sestal z generalnim sekretarjem Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU)  Houlinom Zhaoom.

  17.00- 4. nujna seja preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. DZ, mala dvorana T, Šubičeva 4, Ljubljana

  18.00-Literarno srečanje z Rokom Govednikom in Maticem Majcnom (pogovor o knjigi). Na seznamu knjig Mesta bere je tudi roman japonsko-britanskega avtorja Kazua Ishigure Ne zapusti me nikdar. Na videz preprosta zgodba o odraščanju v Angliji v izoliranem okolju angleške šole postopoma odpira vprašanja o tehnološkem razvoju sodobnega sveta. Roman je dobil tudi filmsko odslikavo, zato nas bo zanimala tudi primerjava literarne predloge in filmske različice zgodbe. O romanu in filmu se bosta pogovarjala Rok Govednik in Matic Majcen. V sodelovanju z Zavodom za uveljavljanje vizualne kulture VIZO. Spletni dogodek bo mogoče spremljati na dan dogodka na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature.

  Bratislava-Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se bo, na povabilo ministra za zunanje in evropske zadeve Slovaške Ivana Korčoka, udeležil srečanja zunanjih ministrov držav C5 - Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije.