28.02.2024 ob 13:21
Deli članek
Evropski poslanci izboljšali zaščito EU za kakovostne kmetijske proizvode

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je prižgal končno zeleno luč za reformo pravil EU o krepitvi zaščite geografskih označb za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode. Uredba, sprejeta danes s 520 glasovi za, 19 proti in 64 vzdržanimi glasovi, ščiti geografske označbe zunaj in na spletu, daje več pooblastil njihovim proizvajalcem in poenostavlja postopek registracije geografskih označb.
Zahvaljujoč parlamentu bodo proizvajalci geografskih označb lahko preprečili ali se zoperstavili kakršnim koli ukrepom ali poslovnim praksam, ki škodijo podobi in vrednosti njihovih izdelkov, vključno z razvrednotenjem tržnih praks in nižanjem cen. Da bi povečali preglednost za potrošnike, so evropski poslanci tudi poskrbeli, da bo ime proizvajalca prikazano v istem vidnem polju kot geografska označba na embalaži vseh geografskih označb.
Med pogajanji z državami članicami so evropski poslanci vztrajali, da bodo morale nacionalne oblasti sprejeti upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali zaustavitev nezakonite uporabe geografskih označb ne samo zunaj spleta, temveč tudi na spletu. Imena domen, ki nezakonito uporabljajo geografske označbe, bodo zaprta ali dostop do njih onemogočen prek geografskega blokiranja. Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) bo vzpostavil sistem za opozarjanje na imena domen.
Nova pravila tudi opredeljujejo, da se geografska označba, ki označuje izdelek, ki se uporablja kot sestavina, lahko uporablja v imenu, označevanju ali oglaševanju povezanega predelanega proizvoda samo, če je sestavina geografske označbe uporabljena v zadostnih količinah, da predelanemu proizvodu podeli bistveno lastnost, in ni uporabljen noben drug izdelek, primerljiv z geografsko označbo. Odstotek sestavine mora biti naveden na etiketi. Proizvajalci predelanega proizvoda bodo morali obvestiti priznano skupino proizvajalcev sestavine, ki lahko izda priporočila o pravilni uporabi geografske označbe.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino opredeljuje geografske označbe kot znake, ki se uporabljajo na izdelkih, ki imajo določeno geografsko poreklo in imajo lastnosti ali sloves, ki so posledica tega izvora. GO zagotavljajo pravice intelektualne lastnine in njihovo pravno zaščito.

Register geografskih oznak EU vsebuje skoraj 3500 vnosov s prodajo v vrednosti skoraj 80 milijard EUR. Izdelki z geografsko označbo imajo pogosto približno dvakrat večjo prodajno vrednost kot podobni izdelki brez certifikata. Primeri zaščitenih izdelkov so Parmigiano Reggiano, Champagne in Polish Vodka.

V skladu s posodobljeno uredbo bo Komisija ostala edini nadzornik sistema geografskih oznak. Postopek registracije geografskih oznak bo enostavnejši, za pregled novih geografskih oznak pa bo določen šestmesečni rok.
Poročevalec Paolo De Castro (S&D, IT) je dejal: „Zahvaljujoč parlamentu imamo zdaj ključno uredbo za naše kakovostne agroživilske verige, ki krepi vlogo skupin proizvajalcev in zaščito geografskih označb, povečuje poenostavitev, trajnost in preglednost do potrošnikov. To je boljši sistem, ki ustvarja dodano vrednost, brez javnih sredstev. Po krizah, ki sta jih sprožili pandemija in ruska invazija na Ukrajino, ter porastu proizvodnih cen je nova uredba o geografskih označbah končno dobra novica za evropske kmete.”

Ko bo Svet uradno sprejel uredbo, bo objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati 20 dni pozneje. (konec)