19.10.2023 ob 23:04
Deli članek
Evropski poslanci obtožujejo Srbijo za nasilna dejanja

Strasborug (MOREL)- Evropski poslanci, v resoluciji sprejeti danes, ugotavljajo, da srbska vlada vodi zelo nevarno politiko v zvezi s Kosovom in njegovimi zahodnimi partnerji. Besedilo resolucije, sprejete z dvigom rok, najostreje obsoja „grozovit in strahopeten teroristični napad na kosovske policiste “v kraju Banjska/Banjskë na severu Kosova 24. septembra 2023 in poziva vse strani, naj umirijo razmere na severu Kosova.

Poslanke in poslanci pozorno spremljajo tekoče preiskave kosovskih oblasti in pozivajo Srbijo, naj v celoti sodeluje in privede odgovorne za napad, ki trenutno prebivajo v Srbiji, pred sodišče, vključno z olajšanjem njihove izročitve Kosovu.Agresivno vojaško vedenje skupaj z radikaliziranimi političnimi sporočili v Srbiji in močnimi znaki vpletenosti srbske države v nedavno politično nasilje na severu Kosova kaže, da srbska vlada izvaja zelo nevarno, vendar usklajeno politiko v zvezi s Kosovom in njegovimi zahodnimi partnerji. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so zaskrbljeni tudi zaradi dokazov, ki povezujejo nasilne kriminalne skupine na severu Kosova in v Srbiji s srbsko državo.

Če se bo v preiskavi ugotovljena neposredna vpletenost srbske države v napade 24. septembra, bi morala Komisija zamrzniti sredstva, ki so bila Srbiji zagotovljena v okviru instrumenta za predpristopno pomoč III. Svet tudi pozivajo, naj sprejme ciljno usmerjene omejevalne ukrepe, med drugim zamrznitve sredstev in prepovedi potovanj, proti destabilizirajočim akterjem na severu Kosova in voditeljem večjih mrež organiziranega kriminala.

Parlament poziva Srbijo in Kosovo, naj obsodita vse oblike nasilja in provokacij ter ustavita vse ukrepe, ki bi lahko še zaostrili napetosti, in si dejavno prizadevata za mirno reševanje sporov prek dialoga, ki ga podpira EU.

Komisija bi morala, po mnenju poslank in poslancev Evropskega parlamenta, delovati kot pošten posrednik v procesu normalizacije in se izogibati pomirjanju s Srbijo ter zahtevati, da Svet odpravi negativne ukrepe, ki jih je sprejel proti Kosovu, ter ponovno vzpostavi stike na visoki ravni z njegovo predsednico in kosovsko vlado. Resolucija poziva Komisijo, naj do konca leta 2023 pripravi in predstavi pregleden in ambiciozen načrt za vključitev Kosova v integracijo.To je sporočila Saša Golob. (konec)