02.02.2023 ob 15:11
Deli članek
Nekateri evroposlanci proti ureditvi delovnih pogojev pri delu na platformah

Bruselj (MOREL)- Evropski parlament je danes na plenarnem glasovanju potrdil poročilo odbora EMPL o Direktivi o izboljšanju delovnih pogojev pri delu na platformah (376 glasov za, 212 proti, 15 vzdržanih). To odpira pot odboru EMPL za začetek medinstitucionalnih pogajanj s Svetom EU.  Nova pravila bi urejala, kako pravilno določiti zaposlitveni status delavcev na platformah ter kako naj digitalne platforme za delo uporabljajo algoritme in umetno inteligenco za spremljanje in ocenjevanje delavcev.

Mandat za pogajanja je v ponedeljek, 16. januarja, na plenarnem zasedanju razglasila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Ker mu je v 24 urah nasprotovala desetina poslancev (sestavljena iz ene ali več političnih skupin ali posameznih poslancev ali kombinacije obojega), je bilo potrebno glasovanje celotnega parlamenta (člen 71 Poslovnika).

Poročilo odbora EMPL na splošno predstavlja močan korak naprej k bolj enakim konkurenčnim pogojem za podjetja in boljšim delovnim pogojem za delavce, kot so:  Priznava zadruge in poziva države članice, naj „ščitijo in spodbujajo zadružna podjetja“. Vsebuje tudi vključujočo opredelitev predstavnikov delavcev, ki imajo v skladu z direktivo posebno vlogo, zato so lahko zadruge v lasti delavcev zajete v tej opredelitvi. Predvideva ukrepe za zagotovitev poštene razvrstitve delavcev na platformi: pravi samozaposleni bodo ostali samozaposleni, dejanski zaposleni pa bodo lahko priznani kot taki. Če bodo vse platforme pravilno opredelile status svojih delavcev, bo to zagotovilo enake konkurenčne pogoje in pošteno konkurenco za zadružne platforme. Platforme se ne bodo mogle izogniti svojim pravnim odgovornostim z ustvarjanjem lažnih podizvajalcev in prenosom odgovornosti do delavcev na zunanje izvajalce.  

Platformsko zaposlovanje nenehno narašča – po ocenah Evropske komisije je 28 milijonov ljudi v EU delalo prek digitalnih delovnih platform, to število pa bo do leta 2025 doseglo 43 milijonov. Ustanovljene so bile številne zadruge, da bi obravnavale negotovosti, s katerimi se soočajo delavci, ko se soočajo z velike kapitalistične platforme, ki ne spoštujejo njihovih pravic. CECOP-  evropska konfederacija industrijskih in storitvenih zadrug zato čestita poslanki Elisabetti Gualmini, avtorici poročila odbora EMPL, in se zahvaljuje vsem poslancem, ki so glasovali za boljšo ureditev dela platforme.   

Naslednji korak k sprejetju direktive bodo medinstitucionalna pogajanja s Svetom EU. Svet se še ni dogovoril o skupnem stališču; naslednjo razpravo na visoki ravni o zadevi pričakujemo na Svetu EPSCO marca.  (konec)