07.02.2024 ob 17:34
Deli članek
Nove genomske tehnike

Strasbourg (MOREL)- Evropski poslanci so potrdili preprostejši postopek za z NGT pridobljene rastline, enakovredne konvencionalnim rastlinam, kar bo izboljšalo odpornost prehranskega sistema. Predpisi za druge rastline bodo strožji. Parlament je s 307 glasovi za, 263 proti in 41 vzdržanimi glasovi sprejel stališče za pogajanja z državami članicami o predlogu Evropske komisije o novih genomskih tehnikah.Predlog naj bi omogočil razvoj izboljšanih vrst rastlin, ki bodo odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, zanje pa bo potrebnih manj gnojil in pesticidov. Donosi bodo tako večji, prehranski sistem pa bolj trajnosten in odpornejši.

Za z NGT pridobljene rastline trenutno veljajo enaka pravila kot za gensko spremenjene organizme. Poslanke in poslanci se strinjajo s predlogom, da se za z NGT pridobljene rastline uvedeta dve različni kategoriji in dva sklopa pravil. Za z NGT pridobljene rastline, ki se štejejo za enakovredne konvencionalnim rastlinam (z NGT pridobljene rastline kategorije 1), zahteve zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih ne bodo veljale. Za druge z NGT pridobljene rastline (z NGT pridobljene rastline kategorije 2) pa bodo še naprej veljale strožje zahteve. Poslanke in poslanci želijo obdržati obvezno označevanje proizvodov pridobljenih iz obeh kategorij rastlin.Poslanke in poslanci menijo tudi, da morajo biti v ekološki pridelavi še naprej prepovedane vse z NGT pridobljene rastline, saj je treba njihovo ustreznost podrobneje preučiti. Obenem od Evropske komisije pričakujejo, da bo sedem let po začetku veljavnosti poročala o tem, kako nove tehnike sprejemajo potrošniki in pridelovalci.

Poslanke in poslanci želijo za z NGT pridobljene rastline kategorije 1 prilagoditi obseg in število sprememb, ki so potrebne, da se z NGT pridobljena rastlina šteje za enakovredno konvencionalnim rastlinam. Da bi zagotovili transparentnost, se poslanke in poslanci strinjajo z javno objavo seznama vseh z NGT 1 pridobljenih rastlin na spletu.

Poslanke in poslanci so menili, da mora za z NGT pridobljene rastline kategorije 2 še naprej veljati večina zahtev zakonodaje o gensko spremenjenih organizmih, ki je ena najstrožjih na svetu, vključno s postopkom odobritve in obveznim označevanjem proizvodov. Spodbuditi želijo uporabo teh rastlin, zato bodo za z NGT pridobljene rastline kategorije 2, ki naj bi prispevale k bolj trajnostnemu agroživilskemu sistemu, pospešili postopek ocene tveganja. Poudarili pa so, da je treba upoštevati tako imenovano previdnostno načelo.

Poslanke in poslanci zahtevajo popolno prepoved patentov za vse z NGT pridobljene rastline, rastlinski material, njihove dele, genetske informacije in v njih vsebovane postopkovne značilnosti. Tako bi preprečili pravno negotovost, zvišanje stroškov in nove odvisnosti kmetov in žlahtniteljev. Do junija 2025 želijo prejeti tudi poročilo o vplivu patentov na dostop žlahtniteljev in kmetov do raznolikega rastlinskega razmnoževalnega materiala ter zakonodajni predlog za posodobitev pravil Evropske unije o pravicah intelektualne lastnine.

Poročevalka Jessica Polfjärd (PPE, Švedska) je po glasovanju dejala: „Nove genomske tehnike so ključnega pomena za krepitev evropske prehranske varnosti in okolju prijaznejše kmetijske proizvodnje. Nova pravila bodo omogočila razvoj izboljšanih rastlinskih sort, ki bodo zagotovile večji donos in bodo odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, zanje pa bo potrebnih manj gnojil in pesticidov. Upam, da bodo države članice kmalu sprejele svoje stališče in da bomo nova pravila sprejeli še pred evropskimi volitvami ter kmete opremili za zeleni prehod.“

Evropski parlament je sedaj pripravljen, da z državami članicami začne pogajanja o končni zakonodaji. Evropska agencija za varnost hrane je ocenila morebitna varnostna vprašanja v zvezi z novimi genomskimi tehnikami. Več NGT izdelkov je že ali pa bodo kmalu na voljo na trgih zunaj Evropske unije (na primer na Filipinih, kjer bi z bananami, ki ne postanejo rjave, lahko zmanjšali količino odpadne hrane in emisij CO2).To je sporočila Saša B. Golob. (konec)