30.03.2023 ob 13:43
Deli članek
Parlament opozoril na zaskrbljujoče trende

Vera Jourova

Bruselj (MOREL)- V evropskem parlamentu se je na marčevski plenarni seji razvila tudi zelo žolčna razprava med poslanci  o vprašanju pravne države. Med današnjo  skupno razpravo o vprašanjih pravne države so evropski poslanci s podpredsednico komisije Vero Jourovo razpravljali o nedavnih dogodkih in obtožbah o demokratičnem nazadovanju v Grčiji, Španiji in na Malti, teme pa so bile tudi na račun Italije, Francija in Poljske.  Poslanci so glasovali so tudi o resoluciji, ki vsebuje oceno parlamenta o poročilu komisije o vladavini prava za leto 2022 in splošnem stanju vrednot EU. Parlament je opozoril na zaskrbljujoče trende na podlagi zadnjih ugotovitev Komisije po vsej EU in izpostavlja posebne pomisleke v treh državah članicah.

Resolucija Parlamenta pozdravlja izboljšave v orodju Komisije za letno poročanje, od katerih so mnoge v skladu s prejšnjimi priporočili parlamenta . Vendar ostajajo številna vprašanja odprta. Evropski poslanci zahtevajo razširitev obsega analize na celoten spekter vrednot EU, povezovanje ugotovitev z aktiviranjem orodij za zaščito vrednot in proračuna EU ter prepoznavanje namernega nazadovanja v nekaterih državah.

Posebno zaskrbljenost izkazujejo nad svobodo tiska in pluralizmom ter opozarjajo, da bodo novinarji še naprej ogroženi, dokler institucije ne bodo preganjale razkrite korupcije. Resolucija tudi obžaluje pomanjkanje priporočil za posamezne države v zvezi z nezakonito uporabo vohunske programske opreme v državah članicah in obžaluje nadaljnjo politizacijo nacionalnih sodnih svetov v nekaterih državah. Sklep je bil sprejet z dvigom rok.

Med razpravo pred glasovanjem so številni poslanci pozdravili nadzorno delo Komisije, vendar so zahtevali politični pogum in učinkovito spremljanje ugotovitev, vključno s popravnimi ukrepi, zlasti v primerih, ko se stvari ne izboljšujejo ali je nazadovanje namerno.

Glede Grčije se je razprava osredotočila na neodvisnost sodstva, korupcijo in nadzor nad novinarji, političnimi nasprotniki in drugimi interesnimi osebami. V primeru Španije so evropski poslanci razpravljali o neodvisnosti sodstva, pravnih reformah in zastoju pri imenovanju članov nacionalnega pravosodnega sveta. Kar zadeva Malto, so bile glavne sporne točke boj proti korupciji, preiskave in sojenja v zvezi z umorom Daphne Caruana Galizia ter splošna politična kultura države.

Parlament bo razpravo o razmerah v treh državah članicah zaključil z resolucijo, ki bo predložena na plenarnem zasedanju od 17. do 20. aprila.(konec)