28.02.2024 ob 20:32
Deli članek
Poziv k ukrepanju proti eroziji vrednot EU v državah članicah

Strasbourg (MOREL)- Evropski poslanci so na današnji plenarni seji  posvarili pred demokratičnim nazadovanjem v številnih državah članicah in kritizirali neukrepanje Komisije pri varovanju vrednot EU. V svoji oceni poročila Evropske komisije o vladavini prava za leto 2023, ki ga je januarja potrdil Odbor za državljanske svoboščine , je Parlament seznanjen z nekaterimi konkretnimi pozitivnimi dogodki, vključno s prizadevanji nove poljske vlade za krepitev pravne države in svobode medijev, hkrati pa poudarja vztrajno grožnje demokraciji, pravni državi in ​​temeljnim pravicam ter posebne težave ali incidenti v več državah članicah EU. Besedilo je bilo po razpravi na plenarnem zasedanju danes popoldne sprejeto s 374 glasovi za, 113 proti in 45 vzdržanimi glasovi.

Parlament opaža razlike med državami članicami glede neodvisnosti sodstva, zlasti glede imenovanja sodnikov na visoki ravni, tudi na Madžarskem. Evropski poslanci so zaskrbljeni zaradi predlaganih sprememb slovaških institucij in medijske krajine, pa tudi zaradi predlaganega zakona o amnestiji v Španiji. Korupcija ostaja velika skrb za parlament, ki ponovno obsoja prijavljene sistemske diskriminatorne, nepregledne in nepoštene prakse proti podjetjem v nekaterih sektorjih na Madžarskem in uporabo sredstev EU za bogatenje političnih zaveznikov vlade države, medtem ko ovire za prijavitelje nepravilnosti ostajajo.

Evropski poslanci želijo konec državljanstva z naložbenimi shemami, kot je ta na Malti, in opozarjajo na pranje denarja – čezmejno vprašanje, ki je neločljivo povezano s korupcijo. Pravijo, da je ogrožena tudi neodvisnost nadzornih organov, kot na primer v primeru grškega ravnanja s škandalom z vohunsko programsko opremo, medtem ko je treba še vedno delati na zaščiti novinarjev pred SLAPP in drugimi grožnjami.

Civilna družba se sooča z izzivi v številnih državah, tudi na Slovaškem, kjer so bili napovedani načrti za omejevanje dela nevladnih organizacij in stigmatizacijo organizacij, ki prejemajo tuja sredstva. Evropski poslanci obžalujejo uporabo pretirane sile in diskriminatorno ravnanje policije ter nesorazmerno uporabo sile proti demonstrantom, pri čemer posebej omenjajo množična pridržanja v Franciji in umore treh mladih Romov v Grčiji. Parlament pravi, da krčenje pravic in spodkopavanje pravic manjšin vpliva na verske manjšine, osebe LGBTIQ, ženske ter begunce in migrante.

Evropski poslanci še enkrat poudarjajo, da spremljanje Komisije ni dovolj in bi se moralo razviti tako, da bo vključevalo konkretne izvršilne ukrepe , ter obsojajo včasih "odkrito in nesramno nespoštovanje" več držav članic z zakonodajo EU. Poročevalka Sophie in 't Veld (Renew, NL) je med tiskovno konferenco pred glasovanjem komentirala : »Poročilo Komisije o pravni državi bi moralo vsako državo članico obravnavati enako in objektivno. Ne sme se dovoliti, da bi politični pritisk vlad vplival na to, saj imajo Evropejci pravico vedeti, kako je z pravno državo v njihovi državi – kjer koli že živijo.“(konec)