19.01.2023 ob 15:13
Deli članek
V evropskem parlamentu ne priznavajo slovenskega jezika

Bruselj (MOREL)- Vseh osem evropskih poslank in poslancev iz Slovenije je danes, na pristojne v Evropskem parlamentu naslovilo pismo s pozivom, da naj v najkrajšem možnem času skupinam obiskovalcev Evropskega parlamenta, ki na vodene oglede pridejo iz Slovenije, spet omogočijo izvajanje predstavitev v maternem jeziku.“Kljub temu, da so uradni jeziki EU zapisani in enakovredno opredeljeni v Uredbi Sveta št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, je slovenski jezik med tistimi, ki so v Evropskem parlamentu pogosto diskriminirani.”Na voljo sta jim bili zgolj dve možnosti za poslušanje interaktivnih predstavitev: ali v angleškem jeziku ali pa so ostali brez.

“S tem, ko slovenskim skupinam obiskovalk in obiskovalcev ni zagotovljena možnost predstavitev v maternem jeziku, so postavljeni v neenakovreden položaj, obenem pa se krši glavni namen zagotavljanja večjezičnosti.”Ob tem so slovenski poslanke in poslanci v pismu izrazili razumevanje ob razlogu za nastale razmere, a so hkrati opozorili, da pomanjkanje slovenskega ali slovensko govorečega osebja ni novonastala težava. Poudarili so, da en sam uslužbenec za zagotavljanje organizacije in izvajanja zagotovo ne more biti dovolj.

Trenutno stanje je po mnenju podpisnic in podpisnikov nesprejemljivo, zato odgovorne pozivajo k “prenovi sistema samih predstavitev kot k temu, da v najkrajšem možnem času odpravite diskriminatorno prakso ter slovenskim državljankam in državljanom, kot državljankam in državljanom EU, zagotovite izvajanje predstavitev v maternem jeziku.”

Poziv so naslovili na generalnega sekretarja Evropskega parlamenta Alessandra Chiocchettija, direktorja Direktorata za komunikacije Jaumeja Duch Guillota, direktorja Direktorata za obiskovalce Cirila Stokelja ter vodjo Oddelka za obiske in seminarje Markusa Bonekampa. V vednost so ga posredovali tudi podpredsednici Evropskega parlamenta Pini Picierno, ki je kot članica predsedstva zadolžena za pravilnik skupin obiskovalcev.

Pismo je podpisalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije: Irena Joveva (Renew Europe), Klemen Grošelj (Renew Europe), Milan Brglez (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Ljudmila Novak (EPP), Franc Bogovič (EPP), Milan Zver (EPP) in Romana Tomc (EPP). To so sporočii iz pisarne evropske poslanke Irene Joveve. (konec)