25.04.2024 ob 10:57
Deli članek
Zadnje zasedanje in zadnji dan evropskega parlamenta v sedanji sestavi

Strasbourgu (MOREL)- V evropskem parlamentu je danes zadnji dan aprilskega plenarnega zasedanja, ki je hkrati tudi zadnji za sedanjo skupino evropskih poslancev, saj se jim izteka mandat in na pragu so nove volitve junija. 

Na dnevnem redu imajo sedaj razprave o naslednjihi točkah: Medinstitucionalni organ za etične standarde.  Gre za poročilo o sklenitvi Sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom, Evropsko komisijo, Sodiščem Evropske unije, Evropsko centralno banko, Evropskim računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Evropskim odborom regij o ustanovitvi medinstitucionalnega organa za etične standarde za člane institucij in posvetovalnih organov iz člena 13 Pogodbe o Evropski uniji Sledila bo razprava o okvir ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji).g Poslanci bodo govorili o poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji)
Zasedanje pa bodo končali z glasovanje o  postopnem uvajanja Eudameda, obveznost obveščanja v primeru prekinitve dobave in prehodne določbe za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke, sledile pa bodo predlogi resolucij Azerbajdžan, zlasti zatiranje civilne družbe ter primera dr. Qubada Ibadogluja in Ilhamiza Gulijeva, o  predlagani razveljavitvi zakona o prepovedi pohabljanja ženskih spolovil v Gambiji , o novem zakonu o nacionalni varnosti v Hongkongu ter primera Andyja Lija in Josepha Johna, o Medinstitucionalnem organu za etične standarde, o poročilu o sklenitvi Sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom, Evropsko komisijo, Sodiščem Evropske unije, Evropsko centralno banko, Evropskim računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Evropskim odborom regij o ustanovitvi medinstitucionalnega organa za etične standarde za člane institucij in posvetovalnih organov iz člena 13 Pogodbe o Evropski uniji,  o načrtu prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2025  o poročilu o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2025, o predlogu spremembe proračuna št. 1/2024 – Spremembe proračuna za leto 2024 zaradi revizije večletnega finančnega okvira, o poročilu  o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2024 za proračunsko leto 2024 - Spremembe proračuna za leto 2024 zaradi revizije večletnega finančnega okvira, o predlog spremembe proračuna št. 3/2024: Okrepitev za Evropsko javno tožilstvo po pristopu Poljske in pričakovani udeležbi Švedske, o poročilu o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2024: Okrepitev za Evropsko javno tožilstvo po pristopu Poljske in pričakovani udeležbi Švedske, o predhodni informaciji o potnikih: izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, o poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, o spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta, o poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818, o poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji), za konec pa je predvideno še glasovanje o resoluciji o  nedemokratičnih  predsedniških volitvah v Rusiji in njihova nelegitimna razširitev na zasedena ozemlja, o resoluciji, v kateri so nove navedbe o ruskem vmešavanju v Evropski parlament in v bližnje evropske volitve ter posledice za Unijo, o resoluciji o  ponovni poskusi uvedbe zakona o tujih agentih v Gruziji ter njegove omejitve za civilno družbo ter o resoluciji o doslej največjem iranskem napadu na Izrael, ki naj bi se zavzela za nujno potrebno umiritev razmer in izpostavila odziv EU.(konec)