21.06.2024 ob 19:42
Deli članek
Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2023 znašala 2.187,98 EUR

Ljubljana (MOREL)- Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah v Sloveniji, je za oktober 2023 znašala 2.187,98 EUR. Z vidika kohezijske regije delovnega mesta je bila v vzhodni Sloveniji za 7,3 % nižja, v zahodni Sloveniji pa za 5,9 % višja od povprečja. Povprečno mesečno bruto plačo, nižjo od slovenskega povprečja, prejelo 64 % zaposlenih.

Po podatkih strukturne statistike plač je za delo v oktobru 2023 od skupno 813.906 zaposlenih, ki so prejeli plačo, 64,0 % oseb prejelo povprečno mesečno bruto plačo, nižjo od slovenskega povprečja.Mediana mesečne bruto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, je za oktober 2023 znašala 1.839,50 EUR; pri moških 1.885,94 EUR in pri ženskah 1.786,64 EUR. Povprečna mesečna bruto plača polovice zaposlenih je bila torej nižja od 1.839,50 EUR. Po drugi strani pa je samo desetina zaposlenih mesečno prejela več kot 3.574,73 EUR, samo 1 % pa več kot 7.131,64 EUR.

Zaposleni so v povprečju mesečno prejeli 1.424,78 EUR neto, moški so zaslužili 2,1 % več, ženske pa 2,5 % manj. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri pravnih osebah je znašala 1.452,97 EUR, pri fizičnih osebah pa 965,65 EUR. Pri slednjih so najvišjo prejeli v starostni skupini 45–54 let (999,36 EUR), pri pravnih osebah pa zaposleni, stari 65 let ali več. To so sporočili z SURS. (konec)