29.01.2024 ob 11:05
Deli članek
Avtomobili gredo odlično v promet

Ljubljana (MOREL)-  Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je decembra na mesečni ravni po več mesecih rasti znižal, nižji je bil tudi na letni ravni. V trgovini z motornimi vozili se je zvišal v obeh primerjavah.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je po štirih mesecih rasti v decembru znižal za 3,6 %. V trgovini z motornimi gorivi je bil nižji za 6,2 %, v trgovini z živili za 2,3 % in v trgovini z neživili za 1,0 %.
Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje nižji za 15,0 %, predvsem zaradi nižjega prihodka v trgovini z motornimi gorivi (za 33,7 %). V trgovini na drobno brez motornih goriv se je namreč znižal za 2,6 %. V trgovini z neživili je bil nižji za 4,4 %, v trgovini z živili pa za 0,4 %.
Tudi v celotnem letu 2023 je bil realni prihodek za 11,5 % nižji kot leto prej. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 22,0 %, v trgovini z neživili za 5,0 % in v trgovini z živili za 2,9 %.
V primerjavi z novembrom se je realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh zvišal za 3,9 %, v primerjavi s prejšnjim decembrom pa za 20,3 %. V letu 2023 je bil za 15,4 % višji kot leto prej. To so sporočili iz SURS. (konec)