22.05.2023 ob 15:44
Deli članek
Bruto plača 2.191,85 EUR, neto: 1.423,75 EURLjubljana (MOREL)- Povprečna plača za marec 2023 je znašala 2.191,85 EUR bruto oz. 1.423,75 EUR neto. Od plače za februar je bila tako nominalno kot realno višja, in sicer v bruto znesku za 2,8 % oz. v neto znesku za 2,3 %.
V primerjavi s plačo za marec prejšnjega leta je bila nominalno prav tako višja (v bruto znesku za 9,2 %, v neto znesku za 9,0 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 1,2 %, v neto znesku za 1,4 %).
V primerjavi s plačo za februar se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 3,6 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,5 %), v zasebnem sektorju pa za 2,3 %.
Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3.754,03 EUR. V teh dejavnostih se je v primerjavi s plačo za februar tudi najbolj zvišala (za 31,3 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.556,23 EUR). To so sporočili iz SURS. (konec)