17.05.2023 ob 23:53
Deli članek
Cinkarna ne bi izplačevala dividend delničarjem

Ljubljana (MOREL)- Cinkarna Celje je objavila nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) za skorajšnjo skupščino, s katerim VZMD predlaga delitev dividend v višini 23,4 milijona evrov, od skupno 25 milijonov evrov bilančnega dobička, kar pomeni 3,00 evre bruto na delnico.

Skupščinski predlog uprave in nadzornega sveta namreč predvideva, da celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen, pri čemer se sklicujeta na prejem pomoči po zakonu o pomoči gospodarstvu za omejitev posledic energetske krize, ki bi jo morala družba vrniti v primeru izplačila dividend v letu 2023. VZMD zato predlaga, da se zgolj zamakne izplačilo letošnjih dividend (za leto 2022) v prvi teden leta 2024.

Sicer že uprava in nadzorni svet v svoji obrazložitvi ne-delitve dobička zapišeta, da nameravata v letu 2024 predlagati »da se izplača dividenda skladno z dividendno politiko iz bilančnega dobička leta 2022 ter se tako omogoči uresničitev interesa delničarjev do dividende iz bilančnega dobička 2022, če se bo to ocenilo kot primerno, tudi s sklicem izredne skupščine.« V VZMD pa ne vidijo zadržkov, da ne bi delničarji o takšnem izplačilu odločali že na letošnji redni skupščini ter se na tak način izognili nepotrebnim stroškom izrednih skupščin in dodatnemu čakanju na izplačilo dividend za leto 2022.

V VZMD še izražajo prepričanje, da je Cinkarna Celje vsekakor sposobna predlaganega izplačila dividend delničarjem, in sicer brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov. Hkrati še opozarjajo na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala. To so sporočili iz VZMD. (konec)