06.06.2023 ob 21:53
Deli članek
Delničarji zavarovalnic si bodo znova polnili žepe

Ljubljana (MOREL)- Današnja skupščina družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer je bilo prisotnega 76,87 odstotkv kapitala z glasovalno pravico, je praktično soglasno potrdila predlog uprave in nadzornega sveta o delitvi dividend v višini 2,50 € bruto na delnico, za kar bo družba namenila 56.837.870,00 evrov, od skupno 63.769.278,25 evrov bilančnega dobička.

Po lanski rekordni dividendi  3,70 evra bruto na delnico, vsled zadržanja dividend v času korona krize , se tako višina dividende vrača v dolgoletne okvire, ki so veljali pred pandemijo. Delničarji so z veliko večino potrdili razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter se seznanili z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta Branka Bračka in Petra Kavčiča. Na njuno mesto so imenovali Tima Umbergerja in Monico Cramer Manhem.

Že včeraj pa je potekala skupščina družbe SAVA RE, d.d., kjer so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta o delitvi dividend v višini 1,60 evra bruto na delnico. Glede na lansko dividendo , bodo tako delničarji letos prejeli 0,10 evra bruto več na delnico, za kar bo družba namenila 24.796.313,60 evrov, od skupno 41.790.617,92 evrov bilančnega dobička iz leta 2022. Praktično soglasno sta bili podeljeni tudi razrešnici upravi in nadzornemu svetu, so pa delničarji ponovno  zavrnili predlog politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora. To so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev. (konec)