25.08.2023 ob 21:38
Deli članek
KRPAN izobražuje bodoči kader

Šmarje pri Jelšah (MOREL) – Podjetje PIŠEK-Vitli KRPAN s petimi štipendisti nadaljuje štipendijsko pot, ki jo je začelo prejšnje leto. Izobraževanje bodočega kadra bo dolgoročno pozitivno vplivalo na razvoj podjetja.

Po pregledu prispelih vlog je komisija odločila, da izbere pet primernih profilov. Za šolsko/študijsko leto 2023/24 so podelili štipendije za smer tehnik mehatronike, mehatronik operater, strojni tehnik, informatika in strojništvo. Mladim ponujajo stimulativno štipendijo glede na raven izobraževanja, letnik šolanja in povprečje ocen, opravljanje prakse, mentorstvo pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog in zaposlitev po koncu šolanja.

Visoko avtomatizirana in digitalizirana proizvodnja jim zagotavlja, da pospešeno vstopajo v četrto industrijsko revolucijo. Nedavno so v izgradnjo povečanih proizvodnih kapacitet investirali 14 milijonov evrov. V teku je druga investicija v skupni vrednosti 12 milijonov evrov, kjer so zgradili veliko halo, prostor za laserski razrez pločevine in krivljenje ter skladiščenje pločevine. Gradimo tudi dodatne proizvodne hale in novo najsodobnejšo KTL potopno lakirnico. Proizvodni procesi z najsodobnejšimi stroji in 45 roboti jim zagotavljajo, da se pospešeno prebijajo med največja svetovna imena gozdarske mehanizacije.

Mlade v našem podjetju tako čaka veliko priložnosti dela z visokotehnološko opremo in pridobivanje novega znanja. To je sporočil Gregor Globočnik. (konec)