08.09.2023 ob 12:08
Deli članek
Lani umrlo manj prebivalcev kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- Lani je umrlo 11.136 moških in 11.356 žensk, skupno 22.492 prebivalcev Slovenije. To je bilo 3 % manj kot v 2021 in 6 % manj kot v 2020 ter 9 % več kot v predepidemičnem letu 2019. Na ravni Slovenije je umrlo 10,7 na 1.000 prebivalcev, na ravni statističnih regij pa največ v pomurski (13,2) in najmanj v osrednjeslovenski regiji (9,1).
Povprečna starost umrlih je lani znašala 78,7 leta in je bila za 0,4 leta višja kot v letu 2021 (78,3 leta) ter pol leta nižja od povprečne starosti umrlih v letu 2020 (79,2 leta), ko je umrljivost močno zaznamovala epidemija covida-19. Povprečna starost v 2022 umrlih moških je bila 74,9 leta, žensk pa 82,5 leta.
Umrlo je v povprečju 62 prebivalcev na dan oziroma dva manj kot leta 2021 in štirje manj kot leta 2020. Na dan jih je v povprečju največ umrlo februarja (76), najmanj pa septembra (52). Dan z največjim številom umrlih je bil 1. februar, ko je umrlo 93 prebivalcev. 
Prezgodnja umrljivost prebivalcev, ki izraža delež mlajših od 65 let med umrlimi v posameznem letu, je bila 14-odstotna. Med moškimi je ta delež višji, lani je bil 20-odstoten, med ženskami pa 9-odstoten, a se pri obeh spolih znižuje. Pred desetimi leti (v letu 2012) je med moškimi znašal 29 %, med ženskami pa 12 %. To so sporočili iz SURS. (konec)