31.07.2023 ob 23:40
Deli članek
Mlekarne zmanjšale proizvodnjo določenih mlečnih izdelkov

Ljubljana (MOREL)-  Mlekarne so v prvi polovici leta zmanjšale proizvodnjo mleka v prahu, konzumnega mleka, smetane in sira, proizvedle pa nekaj več fermentiranih mlečnih izdelkov in masla.

Med januarjem in junijem se je proizvodnja v primerjavi z istim obdobjem leto prej povečala za več kot 3 % pri fermentiranih mlečnih izdelkih in za več kot 1 % pri maslu. Proizvodnja drugih skupin mlečnih izdelkov pa se je zmanjšala: pri mleku v prahu za več kot polovico, pri konzumnem mleku in prav tako pri smetani za skoraj 7 %, pri siru pa za skoraj 6 %. 
Mlekarne so proizvedle za skoraj 17 % več konzumnega mleka kot v predhodnem mesecu in hkrati tudi za več kot 20 % več kot junija lani. Na drugi strani pa so za podobne deleže zmanjšale proizvodnjo sira. Proizvedle so ga za okrog 19 % manj kot mesec prej in za skoraj 15 % manj kot leto prej. Precej je upadla tudi proizvodnja smetane, mleka v prahu pa mlekarne v juniju niso proizvajale. To so sporočili iz SURS. (konec)