02.09.2023 ob 08:32
Deli članek
Močno prevladujejo mikropodjetja

Ljubljana (MOREL)- V letu 2021 so podjetja pod tujim nadzorom ustvarila 27,3 % vse dodane vrednosti in zaposlovala 26,9 % vseh zaposlenih. Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah se je razširil nabor opazovanih dejavnosti. Pri storitvenih dejavnostih so se leta 2021 začela spremljati tudi področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti (K), izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).

Med vsemi v 2021 aktivnimi podjetji v Sloveniji, delovalo jih je 185.664, je bilo tujih notranjih podjetij 7.748 oz. 4,2 %. Za področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti tuji nadzor ni značilen. V na novo opazovanih storitvenih dejavnostih (P, Q, R, S96) je delež tujih notranjih podjetij med vsemi podjetji v omenjenih dejavnostih znašal manj kot odstotek. V teh dejavnostih so podjetja delovala večinoma pod domačim nadzorom z izjemo področja finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), kjer je bilo pod tujim nadzorom 6,7 % vseh rezidenčnih podjetij v tej dejavnosti.
Po velikostnem razredu, merjenem s številom zaposlenih in samozaposlenih oseb, bi največji delež na novo opazovanih storitvenih dejavnosti (P, Q, R, S96) spadal v mikro (0–9 oseb) ali majhna podjetja (10–49 oseb). Tudi njihov celotni gospodarski prispevek ni izraziteje vplival na skupne vrednosti tujih notranjih podjetij.

Če opazujemo podjetja po velikostnih razredih, merjenih s številom zaposlenih in samozaposlenih oseb, je bilo med vsemi mikropodjetji v Sloveniji (tj. podjetji z največ 9 zaposlenih in samozaposlenih oseb) 3,6 % tujih. Delež tujih velikih podjetij med vsemi takimi podjetji v Sloveniji (najmanj 250 zaposlenih in samozaposlenih oseb) je znašal 47,6 %.

Med tujimi notranjimi podjetji sicer močno prevladujejo mikropodjetja. Kljub njihovi številnosti pa ne prispevajo pomembneje k zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti in investicijam. V 2021 je bilo med vsemi tujimi notranjimi podjetji 6.361 oz. 82,1 % mikropodjetij, ustvarila so 7,4 % dodane vrednosti tujih podjetij. Po drugi strani je bilo med vsemi tujimi podjetji le 128 oz. 1,7 % velikih podjetij, ustvarila pa so 57,2 % dodane vrednosti vseh tujih podjetij. To so sporočili iz SURS. (konec)