20.11.2023 ob 20:20
Deli članek
Na letni ravni izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe

Ljubljana (MOREL)- Oktobra je bilo na letni ravni izdanih 21 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe, njihova površina je bila manjša za 26 odstotkov. Načrtovanih je bilo 7 odstotkov manj stanovanj.

Izdanih je bilo 21 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem oktobru, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 22 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 20 % manj. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila skoraj 120.000 m2, kar je za 26 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji za stavbe izdanimi, v oktobru 2022. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je upadla za 21 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 32 %. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v oktobru, je bila predvidena gradnja 346 stanovanj. To je bilo za 7 % manj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v lanskem oktobru. V enostanovanjskih stavbah je bilo predvidenih 185 stanovanj ali za 23 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 154 ali 38 % več. V stavbah za posebne družbene skupine je bilo načrtovanih 6 stanovanj, eno stanovanje pa v nestanovanjski stavbi.

Največ stanovanj je bilo načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 181 ali 52 % vseh. Od teh jih je bilo 111 načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah, 18 v dvostanovanjskih stavbah, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Sledili sta podravska z 38 stanovanji (11 % vseh) in gorenjska statistična regija z 28 stanovanji (8 %). V drugih regijah je bilo predvidenih manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, le eno. To so sporočili iz SURS. (konec)