30.05.2024 ob 10:56
Deli članek
Na mesečni ravni porast vseh vrst mesa, razen konjskega

Ljubljana (MOREL)- V slovenskih klavnicah so marca zaklali približno 3.372.000 kljunov perutnine, 17.000 prašičev in 9.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.100 ton perutninskega, 1.600 ton prašičjega in 2.700 ton govejega mesa.

Število zaklanih ovc se je v primerjavi z mesecem prej povečalo za okoli 267 % (okoli 2.000 živali več), prašičev in goved za okoli 12 % (prvih približno 2.000 več in drugih približno 1.000 več) ter perutnine za približno 2 % (okoli 64.000 živali več). Zakol konj je ostal na enaki ravni kot prejšnji mesec. Skupno je bilo pridobljenega približno 6 % več mesa kot februarja. Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za približno 208 % (približno 17 ton več), prašičev in goved pa za okoli 14 % (okoli 188 ton več prašičjega in 333 ton več govejega mesa). Masa trupov zaklane perutnine je ostala na približno enaki ravni kot mesec pred tem, pridobljenega je bilo 22 ton perutninskega mesa več. Hkrati pa se je masa trupov zaklanih konj zmanjšala za okoli 5 % (približno 1 tono manj). 
V primerjavi s prejšnjim marcem je bil zakol ovc večji za približno 31 %, medtem ko se je zakol konj zmanjšal za okoli 19 %, goved za približno 15 %, perutnine za okoli 11 % in prašičev za približno 9 %.
V slovenskih klavnicah so pridobili za približno 9 % manj mesa kot pred letom dni. Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za točno 14 %, goved za okoli 13 %, prašičev za približno 9 % in perutnine za okoli 7 %. Po drugi strani pa je bila masa trupov zaklanih ovc večja kot pred letom dni, in sicer za okoli 24 %.
Zaklanih je bilo tudi  pet goved, uvoženih iz Hrvaške in Italije. Njihova klavna masa je znašala približno dve toni. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine niso zaznali. To so sporočili iz SURS. (konec)