29.04.2024 ob 13:05
Deli članek
Na mesečni ravni upad, razen pri ovcah

Ljubljana (MOREL)-  V slovenskih klavnicah so februarja zaklali približno 3.307.000 kljunov perutnine, 15.000 prašičev in 8.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.000 ton perutninskega, 1.400 ton prašičjega in 2.400 ton govejega mesa.

Število zaklanih ovc se je v primerjavi z mesecem prej povečalo za okoli 14 % (okoli 100 živali več). Po drugi strani se je zakol konj zmanjšal za okoli 32 % (približno 50 živali manj), prašičev za okoli 22 % (približno 4.000 živali manj), goved za približno 9 % (okoli 1.000 živali manj) in perutnine za približno 8 % (okoli 283.000 živali manj).
Skupno je bilo pridobljenega približno 10 % manj mesa kot januarja. Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za točno 14 % (približno 1 tono več). Po drugi strani se je masa trupov zaklanih konj zmanjšala za okoli 28 % (približno 6 ton manj), prašičev za okoli 19 % (približno 324 ton manj), goved za približno 10 % (približno 255 ton manj) in perutnine za okoli 8 % (približno 529 ton manj)

V primerjavi s prejšnjim februarjem je bil zakol perutnine večji za približno 2 %, medtem ko se je zakol konj zmanjšal za okoli 12 %, prašičev za približno 8 %, goved za točno 6 % in ovc za okoli 3 %. V slovenskih klavnicah so pridobili za približno 3 % manj mesa kot pred letom dni. Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za okoli 10 %, prašičev za okoli 9 %, ovc prav tako za okoli 9 % in goved za točno 5 %. Po drugi strani pa je bila masa trupov zaklane perutnine enaka kot pred letom dni.
Zaklana so bila tudi 3 goveda, uvožena iz Hrvaške in Italije. Njihova klavna masa je znašala približno 1 tono. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali. To so sporočili iz SURS.(konec)