08.06.2023 ob 10:54
Deli članek
Nepremičnine so najbolj donosen posel

Ljubljana (MOREL)- Kazalnik gospodarnosti poslovanja je bil peto četrtletje zapored najvišji v poslovanju z nepremičninami. V predelovalnih dejavnostih pa je dosegel eno izmed najvišjih vrednosti, odkar spremljajo ta podatek, so sporočil iz SURS.

Večina dejavnosti je 1. letošnje četrtletje zaključila z dobičkom iz poslovanja. V poslovanju z nepremičninami je vrednost omenjenega kazalnika znašala 129 %. Sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti ter zdravstvo in socialno varstvo s po 115 % ter promet in skladiščenje s 114 %.

V predelovalnih dejavnostih so bili poslovni prihodki za 9 % višji od poslovnih odhodkov. To je bilo eno izmed četrtletij z drugo najvišjo vrednostjo tega kazalnika, odkar izvajamo raziskovanje. Nazadnje je bil tako visok v 3. četrtletju 2016, najvišjo vrednost pa je dosegel v 3. četrtletju 2015 (113 %).   

V predelovalnih dejavnostih je kazalnik izvozne usmerjenosti dosegel 76 %. Podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro so na tujih trgih ustvarila 47 % čistih prihodkov od prodaje, kar je najmanj od 3. četrtletja 2020 dalje.

Stroški dela so na skupni ravni dejavnosti po SKD predstavljali 57 % dodane vrednosti. Nazadnje so bili tako nizki v 1. četrtletju 2021, najnižji pa so bili v 3. četrtletju 2015 (54 %). Na ravni posameznih dejavnosti je bil delež največji v oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja (81 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (80 %). (konec)