25.01.2024 ob 10:46
Deli članek
Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem decembru

Ljubljana (MOREL)-  Proizvodnja električne energije se je decembra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, zmanjšala se je oskrba z energenti. Objavljamo podatke o porabi električne energije v gospodinjstvih in pri poslovnih subjektih po občinah ter kohezijskih in statističnih regijah za leto 2023.

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.333 GWh in se je v primerjavi z novembrom povečala za 25 %, v primerjavi s prejšnjim decembrom pa se je povečala za 12 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 28 % večja, v termoelektrarnah za 22 % večja, v jedrski elektrarni pa je v primerjavi z letom prej ostala nespremenjena.
Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 14 % večja kot pred enim letom. Uvozili smo 900 GWh, izvozili pa 1.042 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim decembrom se je uvoz zmanjšal za 2 %, izvoz pa povečal za 24 %.
Gospodinjstva so decembra porabila 389 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 589 GWh – z 267 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi z mesecem prej se je poraba električne energije v gospodinjstvih povečala za 29 %, pri poslovnih subjektih pa zmanjšala za 2 %. To so sporočiil iz SURS.(konec)